ASB Články na tému

železobetónové konštrukcie

Práca s bežným betónom je vhodná zhruba do +5 až +7 °C. Len čo teploty klesnú pod túto hodnotu, treba s betonážou úplne prestať alebo v nutných prípadoch siahnuť po špeciálne upravenom zimnom betóne.

Spoľahlivú ochranu povrchov železobetónových konštrukcií, ktoré sú vystavené pôsobeniu agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia, zabezpečí hydrofobizačný prípravok Planiseal WR 100 od výrobcu stavebnej chémie Mapei.

Na Slovensku rastie dopyt po rýchlejšej, efektívnejšej a ekologickejšej výstavbe. Tieto a ďalšie výhody prináša modulárny systém výstavby, ktorý u nás vyvíja a vyrába spoločnosť Peikko Slovakia.

Jednou z najzložitejších úloh pri vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bola demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, ktorej súčasťou bola preprava tlakovej nádoby reaktora zo šachty reaktora do vopred pripravených železobetónových vodotesných bazénov. V týchto bazénoch bude prebiehať ďalší proces likvidácie nádob reaktorov formou fragmentácie pod vodnou hladinou.

Na dosiahnutie optimálneho riešenia nosnej železobetónovej konštrukcie je potrebná spolupráca projektantov stavebnej časti predovšetkým so statikom. Nezastupiteľné miesto v procese prípravy, ale hlavne v procese výstavby – zhotovovaní nosnej konštrukcie – má tiež stavebný dozor.

V Bratislave okolo Jurkovičovej teplárne na rohu Čulenovej a Továrenskej ulice vyrastá nová štvrť. Postindustriálnu architektúru nahradí SKY PARK od svetoznámej architektky Zahy Hadid, ktorá do nášho hlavného mesta prináša úplne novú úroveň architektúry obytných a administratívnych objektov a verejného priestoru s mestským parkom s rozlohou väčšou ako 30-tisíc štvorcových metrov. Stavba je jedinečná už vo fáze realizácie železobetónového skeletu, a to použitím unikátnych systémov debniacej techniky a BOZP, ktoré sa na slovenských stavbách použili vôbec prvýkrát.

Hra geometrických tvarov, ktoré sa opakujú v rôznych podobách, nevšedné výhľady, použitie železobetónu v kombinácii s temnými farbami a veľkými zaskleniami odlišuje vilu od architektov Radka Lampu, Gabriely Drahozalovej Andresovej od okolia už na prvý pohľad. Táto expresívna a pôsobivá stavba vo svojej podstate však skrýva pravý opak: symboliku a teplo rodinného krbu.

Či už ide o betónové, alebo železobetónové konštrukcie, sú to väčšinou prvky s dlhodobou životnosťou. Ak vylúčime vedľajšie stavby alebo konštrukcie pozemných a inžinierskych stavieb, sú to v podstate vždy nosné konštrukcie alebo konštrukcie s veľkým významom. Okrem bežných pravidelných prehliadok je v niektorých prípadoch potrebné vykonať ich diagnostiku. Kedy a ako?