VETERNÉ TURBÍNY NA ZÁKLADOCH PEIKKO

JE ČAS, ABY SLOVENSKO CHYTILO VIETOR DO PLACHIET.

Naša krajina má nevyužitý potenciál na to, aby časť energie z obnoviteľných zdrojov získavala z vetra. Budovaniu turbín až donedávna bránil fakt, že Slovenská elektrizačná prenosová sústava posledných sedem rokov nedovoľovala pripájanie nových zdrojov.

Zmenilo sa to v pondelok 5. apríla, kedy bolo spustené nové elektrické vedenie do Maďarska, vďaka čomu sa čoskoro môžeme stať čistým exportérom energie. Veterný biznis však bude treba na Slovensku vybudovať od úplných základov. Chýbať pri tom nemôže fínska spoločnosť Peikko, ktorá sa okrem iného špecializuje aj na základové  konštrukcie pre veterné turbíny. Má s tým bohaté skúsenosti od Škandinávie, cez Afriku až po Austráliu a Kanadu.

Nedáva logiku, aby sa veterné farmy končili na hranici s Rakúskom, pretože vietor tam fúka rovnako ako na Záhorí či v okolí Bratislavy. Podobne priaznivé podmienky sú aj vo Východoslovenskej nížine alebo popri maďarských hraniciach. Klimatické podmienky teda nie sú pre budovanie veterných elektrární u nás najväčší problém. Oveľa väčšou výzvou je zrýchlenie povoľovacích procesov, najmä posudzovanie vplyvov na životné prostredie (konanie EIA) a samotné stavebné konanie.

Zdroj: Peikko

Zelená elektrina pre 200-tisíc domov

Nové prepojenie elektrickej siete do Maďarska umožní pripojenie viac ako 400 megawattov nových solárnych a veterných elektrární. Po pripojení týchto zdrojov do sústavy by mali zásobovať zelenou elektrinou až 200-tisíc domácností ročne. Ak by novú kapacitu pokryli výlučne veterné zdroje, znamenalo by to pri priemernom výkone jednej turbíny 4 MW približne 100 nových veterných turbín.

Ministerstvo hospodárstva avizuje, že pokiaľ si záujemcovia vybavia stavebné povolenia, môžu okamžite stavať. Aby im vyšli v ústrety, zriadili pracovnú skupinu spolu s ministerstvami životného prostredia, dopravy a výstavby, financií a pôdohospodárstva. Pomáhať má s odstraňovaním administratívnych prekážok a zjednodušovať práve povoľovacie procesy, ako napríklad konanie EIA.

Musíme začať od základov

Pri budovaní veterných elektrární na Slovensku bude najefektívnejšou cestou priniesť sem overené riešenia zo zahraničia. Nemá zmysel experimentovať, ak sa nám núkajú desaťročia skúseností. Fínska spoločnosť Peikko sa špecializuje na vývoj a výrobu základových systémov pre veterné turbíny a dokonca komponenty do nich dokáže vyrábať aj vo svojom výrobnom závode priamo na Slovensku.

„Už niekoľko rokov pozorne sledujeme aktivity smerujúce k budovaniu veterných parkov na Slovensku a sme veľmi radi, že sa v tomto smere pohli veci dopredu,“ hovorí výkonný riaditeľ Peikko Slovakia Martin Fenčák a dodáva: „Naši fínski kolegovia vyvinuli systém zakladanie stavieb veterných turbín, ktorý je jednoduché a lacné navrhnúť, vyrobiť, transportovať a inštalovať. Je rokmi zdokonalený a optimalizovaný na základe stoviek realizácií po celom svete.“

Oproti konkurenčným  riešeniam je systém Peikko podstatne menej náročný na čas, vďaka čomu môžu byť turbíny pripojené do siete rýchlejšie a s oveľa nižšou stopou emisií CO2.

Zdroj: Peikko

Podpora počas celého životného cyklu

Peikko je schopné navrhnúť optimálne riešenie pre konkrétne podmienky na mieste, kde má veterná turbína stáť. Spolupracuje pri tom s investormi a stavebníkmi, aby určili najvhodnejší typ a umiestnenie základov. Vyberajú spomedzi štyroch typov základov pre veterné turbíny: Gravity, Pile, Rock a Cage rock, pričom každý je určený pre iný typy podložia a ďalších špecifických podmienok lokality.

Výsledkom je presný návrh základov a výpočet investícií – vrátane hodnotení rizík. Špecialisti Peikko zaškolia montérov, ktorí si dokonca môžu inštaláciu oceľových komponentov vyskúšať „na nečisto“ ešte pred samotnou výstavbou.

Pri výkopových prácach základov pre veterné turbíny môžu nastať rôzne prekvapenia, napríklad geotechnické podmienky nemusia byť také, aké sa očakávali. Peikko je schopné priebežne analyzovať situáciu a návrh základov prispôsobiť tak, aby vyhovovali aj zmeneným podmienkam. Vďaka priamemu prepojeniu na výrobu oceľových komponentov je minimalizovaný vplyv na časový harmonogram.

Zdroj: Peikko

„Aby sme dokázali získavať energiu z neobmedzených zdrojov vetra, musíme stavať turbíny na pevných základoch. Peikko je pripravené pomôcť každému, kto sa v segmente veterných zdrojov na Slovensku pokúsi trochu zdvihnúť vietor,“ uzatvára M. Fenčák.

VIDEO: Najlepšie základy pre veterné turbíny

VIDEO: Ako vznikajú základy Peikko – od návrhu po montáž

VIDEO: Zakladanie turbín do skalného podložia

www.peikko.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o.