03 | Uhladenie stierky

Striekaná stierka na betónové prefabrikáty (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na povrchu betónových prefabrikovaných dielcov môžu počas výroby vznikať rozličné jemné alebo hlboké hniezda, kráteríky alebo dierky. Pred celoplošným nanesením stierky je potrebné väčšie nerovnosti na podklade opraviť.

Na tento účel možno tiež použiť striekanú stierku, je však vhodné spracovávať ju ručne. Pri nerovnostiach hlbších ako 5 mm sa odporúča do vrstvy stierky zapracovať výstužnú sieťku. Po vyrovnaní nerovností sa nanesie finálna celoplošná vrstva striekanej stierky. Pri tomto type stierky možno zhotoviť hladký povrch aj pri hrubšej vrstve bez potreby naniesť finálnu vrstvu jemnej stierky.

Info o materiáli: Biela pastovitá stierka pripravená na okamžité použitie v interiéri pomocou airless striekacieho stroja, vysokopriľnavá, bez obsahu rozpúšťadiel a iných emisií, difúzne otvorená a ľahko sa hladí (aj pri hrúbke vrstvy 5 mm.

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, bez prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom. Podklad sa odporúča pred nanesením striekanej stierky penetrovať vhodným penetračným náterom.

Penetráciu sa odporúča naniesť vhodným náradím. Najlepší účinok sa dosiahne pri použití štetca. V závislosti od nasiakavosti podkladu možno penetráciu zriediť s vodou v pomere 1 : 4 (1 diel penetrácie ku 4 dielom vody). Penetrácia sa nechá vyschnúť (približne 6 hod.).

Čo budeme potrebovať

Striekaná stierka (Striekaná stierka Durapid XL 90, spotreba: približne 1,75 kg/m2, (na 1 mm hrúbky
vrstvy), vrece, 25 kg 37,02 €)

Penetračný náter (Hĺbkový základ LF 14, spotreba: približne 0,15 až 0,5 l/m2, (po zmiešaní, s vodou 1 : 4), kanister 1; 2,5 a 10 l, 10 l 62,95 €)

Náradie (špachtľa, maliarska štetka, štetec, valček, ariless zariadenie, plochá stierka, plastové vedro)

01 | Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, bez prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Jemné trhliny a dierky sa vyplnia ručne striekanou stierkou.

01 | Príprava podkladu
01 | Príprava podkladu | Zdroj: Murexin

02 | Aplikácia stierky

Stierka sa na pripravený podklad bez prachu nanesie airless striekacím zariadením v max. hrúbke 5 mm v jednom pracovnom kroku.

02 | Aplikácia stierky
02 | Aplikácia stierky | Zdroj: Murexin

03 | Uhladenie stierky

Stierka nanesená na podklad sa uhladí pomocou plochej stierky.

03 | Uhladenie stierky
03 | Uhladenie stierky | Zdroj: Murexin

04 | Prebytočný materiál

Po vyhladení stierky sa môže prebytočný materiál vrátiť do vedra a opätovne použiť. To zabezpečuje minimálne straty materiálu.

04 | Prebytočný materiál
04 | Prebytočný materiál | Zdroj: Murexin
Tip: Počet vrstiev stierky – podľa typu podkladu a požadovanej hrúbky vrstvy sa odporúča jeden až dva nástreky. Po zaschnutí (približne 48 hod.) možno povrch stierky ľahko prebrúsiť, príp. nástrek podľa potreby opakovať.
Spracované z podkladov firmy Murexin

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 06/2021.