Smelé ambície v Šali. Okrem veterného parku chcú mať aj fotovoltickú elektráreň

Ilustračná foto, fotovoltaická elektráreň.
Zdroj: Shutterstock

Šalianske Duslo pokračuje v snahe znížiť svoje náklady na energie. Po tom ako chemička minulý týždeň zverejnila zámer na výstavbu veterného parku, aktuálne pridáva ďalší, ktorý sa týka vybudovania fotovoltickej elektrárne.

Umiestnená by mala byť na zrekultivovanom odkalisku Amerika II. To slúžilo na ukladanie popolčeka, ktorý vznikal pri spaľovaní uhlia v teplárni Dusla. V súčasnosti už nie je využívané. Investičné náklady projekty odhaduje fabrika na 33,6 mil. eur.

„Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v dvoch krokoch. Najprv sa rekultivuje plocha odkaliska Amerika II. Následne sa na zrekultivovanú plochu umiestni fotovoltická elektráreň s príslušenstvom,“ objasňuje spoločnosť.

Jej súčasťou bude aj batériové úložisko umiestnené v areáli chemického závodu. Vyvedenie elektrickej energie bude podzemným vysokonapäťovým káblom.

„Hlavným pozitívom navrhovanej činnosti je zhodnotenie v súčasnosti nevyužívaného potenciálu slnečného žiarenia danej lokality na výrobu elektrickej energie, čím sa budú napĺňať ciele Slovenska v oblasti zvyšovanie podielov obnoviteľných zdrojov energie na celkovom množstve spotrebovanej energie. Projekt má celý rad kľúčových výhod a pozitívnych predpokladov,“ argumentuje chemička.

Duslo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Je súčasťou medzinárodného koncernu Agrofert, pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve.

V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti Istrochem, a.s. a od 1. januára 2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a.s. Spoločnosť sa vyprofilovala na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií.

© SITA Slovenská tlačová agentúra
KategórieAktuálneZnačky