image 85424 25 v1

Baumit Fasáda roka 2017

Spoločnosť Baumit vyhlasuje v poradí už 9. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2017, ktorej cieľ ostáva rovnaký, a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení.

O tom, že sa máme na Slovensku čím pochváliť a byť na čo hrdí, sme sa opäť raz presvedčili na súťaži v lete v Madride. V 2. ročníku medzinárodnej súťaže Life Challenge sa o titul najkrajšej európskej Fasády roka 2016 uchádzalo celkom 252 objektov z 22 krajín. Medzinárodná 12-členná porota vybrala na shortlist súťaže 36 finalistov, medzi ktorými získalo Slovensko rekordných 6 nominácií. Slovensko sa stalo absolútnym víťazom súťaže – odnieslo si dve zo šiestich cien a jedno čestné uznanie.

Súťaž Baumit Fasáda roka 2017 oceňuje stavby v týchto kategóriách:

NOVOSTAVBY:
1. Rodinný dom (novostavby rodinných domov, vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe)
2. Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť (rezidenčné objekty, administratívne budovy, retailové a multifunkčné projekty, logistika a priemysel, šport a občianska vybavenosť)
REKONŠTRUKCIA A OBNOVA:
3. Obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu)
4. Sanovaná historická budova (historické, prípadne pamiatkovo chránené budovy s historickou stavebnou substanciou)
PANELOVÝ DOM
5. Osobitnou kategóriou je Zateplený panelový dom. Cenu v tejto kategórii udeľuje spoločnosť Baumit za najlepšie realizácie v oblasti zatepľovania panelových bytových domov. Túto kategóriu hodnotí osobitná porota, zložená z odborníkov v oblasti obnovy bytových domov.

Aj v tomto ročníku súťaže bude udelená zvláštna cena Baumit Plyšová kocka za prínos k lepšej spoločnosti.

Veríme, že Baumit Fasáda roka 2017 bude nielen prehliadkou zaujímavých a invenčných architektonických riešení fasád, ktorých osobitý vzhľad je podporený farebnosťou a novými kreatívnymi štruktúrami, ale súčasne aj ukážkou kvalitného remeselného spracovania konštrukčného detailu a správneho použitia stavebných materiálov .

Prihlasovateľom diela môže byť jednotlivec (architekt, projektant, investor či realizátor) alebo organizácia, ktorá sa zásadným podielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu prihláseného stavebného diela – projektová či architektonická kancelária, investorská organizácia, stavebná firma. Posledný termín odovzdania súťažných návrhov je 31. január 2017.

Podrobné informácie prinesieme na webovej stránke súťaže www.fasadaroka.sk a v médiách mediálnych partnerov súťaže.