Výstavba bytov, ilustračná

Koncom marca bolo rozostavaných vyše 80-tisíc bytov

Na Slovensku v prvom štvrťroku 2022 dokončili 4 078 bytov a ich počet medziročne klesol o 9,1 %. Aj v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, ktoré minimálne zasiahla pandémia, aktuálne dokončili o 10 % menej bytov.

Počet začatých bytov počas prvého štvrťroka zaznamenal oživenie. Celkovo začali stavať 4 351 bytov, čo bolo o 6,1 % viac ako pred rokom. Aktuálny počet začatých bytov stále nenabral rekordné hodnoty z prvého štvrťroka 2020. Štatistický úrad SR (ŠÚ) o tom v stredu (8.6.) informoval v tlačovej správe.

Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 65 %. Počet začatých bytov v rodinných domoch nekopíroval celkovú tendenciu a bol medziročne nižší. Rast rozbehu výstavby tak išiel celý na vrub vyššieho počtu začatej výstavby bytov v bytových domoch. Súčasne bolo ku koncu marca 2022 na Slovensku rozostavaných cez 80-tisíc bytových jednotiek, čo je o 6 % viac ako pred rokom.

Vývoj počtu dokončených bytov v SR v I. Q 2022
Vývoj počtu dokončených bytov v SR v I. Q 2022 | Zdroj: Štatistický úrad SR

V polovici  krajov medziročne ubudlo dokončených bytov

Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch bola situácia vo výstavbe bytov v krajoch značne rozkolísaná. V štyroch z ôsmich krajov Slovenska zaznamenali medziročne úbytok dokončených bytov, pričom poklesy do 15 % boli v Žilinskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Vysoký, takmer tretinový prepad výstavby sa prejavil v Bratislavskom kraji, ktorý patril dlhodobo k regiónom ťahajúcim rast výstavby.

Pokles výstavby v regióne okolo hlavného mesta sa prejavuje už niekoľko štvrťrokov. To spôsobilo, že sa náskok Bratislavského kraja v počte dokončených bytov pred ostatnými regiónmi výrazne znížil. Kým v predošlých rokoch každý štvrtý dokončený byt bol práve v Bratislavskom kraji, aktuálne je to len každý šiesty byt, čo bol podiel porovnateľný s Trnavským krajom.

Rast počtu skolaudovaných  bytov na strednom Slovensku

Naopak, dynamický, až tretinový nárast počtu skolaudovaných bytov, zaznamenal Banskobystrický kraj, dvojciferné prírastky dosiahol aj Košický (o 12,6 %) a Trenčiansky kraj (o 11,8 %). Tri štvrtiny zo všetkých dokončených bytov boli rodinné domy.

V roku 2021 na Slovensku celkovo dokončili 20 649 bytov, čo bolo o 4 % menej ako v roku 2020, ale o 2,4 % viac ako v roku 2019. Vlani sa v krajine začala výstavba 24,5 tisíca nových bytov, čo bol najvyšší počet začatých bytov za posledných dvanásť rokov. Bolo to tiež o štvrtinu viac ako v roku 2020 a o 14 % viac ako v roku 2019. Ku koncu roka 2021 bolo rozostavaných 79 947 bytových jednotiek, medziročne viac o 4,7 % a o 1,2 % viac ako koncom roka 2019.

SITA