1084x723 asb gala bez textov 1 min

Záštita ASB GALA 2020

Záštitu nad ASB GALA 2020 prevzali Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenská komora architektov, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta STU, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Stavebná …