ASB GALA 2022: Ocenenie najlepších developerských spoločností

ASB GALA 2022 1084x723 1

ASB GALA hodnotí najlepšie developerské, stavebné spoločnosti a osobnosti z oblasti stavebníctva, developmentu a architektúry. Na ocenenie ASB Developer roka sa developerské spoločnosti kvalifikujú prostredníctvom online formulára.

ASB GALA i tento rok ocení developerské spoločnosti v štyroch kategóriách:

 • ASB Developer roka – v segmente rezidencie,
 • ASB Developer roka – v segmente administratívy,
 • ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky,
 • ASB Developer roka – v segmente retailu.

Na ocenenie ASB GALA sa jednotlivé developerské spoločnosti kvalifikujú cez online formulár dostupný po registrácii:

Kvalifikácia projektov

 1. Po zadaní základných informácií o spoločnosti sa rozhodnete, v ktorých kategóriách a rokoch budete kvalifikovať svoje projekty. Podľa toho sa vám zobrazia príslušné časti dotazníka.
 2. Developerskou spoločnosťou sa rozumie materská developerská spoločnosť všetkých SPV spoločností, pod ktorými developuje projekty.
 3. Developer má možnosť kvalifikovať svoje projekty za posledné 3 roky v každej kategórii. Vyberiete si len tie kategórie, v ktorých máte projekty spĺňajúce podmienky kvalifikácie.
 4. Kvalifikácia projektov za viaceré roky nie je povinná. Vo vybranej kategórii však musíte mať aspoň jeden projekt kvalifikovaný za rok 2021 (teda za rok, za ktorý sa vyhlasujú ocenenia).
 5. V každom roku môžete kvalifikovať až 2 svoje projekty, ktoré sa nachádzajú na území SR a spĺňajú podmienky kvalifikácie. Developer teda môže v jednej kategórii kvalifikovať minimálne 1 a najviac 6 projektov.
 6. Každý kvalifikovaný projekt ohodnotí odborný partner vydavateľstva JAGA bodmi podľa vopred stanovených kritérií. Finálny počet bodov súťažiaceho v jednej kategórii predstavuje aritmetický priemer hodnôt získaných za každý projekt.
 7. V každom roku musí developerská spoločnosť nominovať aspoň jeden projekt, ktorý v predchádzajúcom roku nebol kvalifikovaný (ďalej len nový projekt). Znamená to, že ak v rezidenciách nominoval developer projekt v štádiu rozostavanosti, nestačí, ak ho presunie do novšieho roku s novými dátami.
 8. Nová fáza projektu sa považuje za nový projekt.
 9. Každý projekt môže byť v oceňovaní ASB GALA maximálne trikrát. Ak v roku 2022 developer nominuje svoj projekt za rok 2021, uvedie dáta vrátane predaja bytov za rok 2021. V ďalšom ročníku (v roku 2023) projekt zostane v roku 2021, no developer uvedie dáta vrátane predaja bytov za rok 2021 + 2022 (ceny sa uvádzajú priemerované za dané roky predaja) a v nasledujúcom ročníku (v roku 2024) dáta za roky 2021 + 2022 + 2023 (ceny sa uvádzajú priemerované za dané roky predaja). V ročníku 2025 projekt už nebude môcť byť nominovaný.
 10. Ak sa developer rozhodne v roku 2022 kvalifikovať projekt za rok 2019 (ak projekt spĺňa kvalifikačné podmienky), priradí mu dáta vrátane predaja bytov za roky 2019 + 2020 + 2021 (ceny sa uvádzajú priemerované za dané roky predaja), no v nasledujúcom ročníku (v roku 2023) už nebude môcť byť projekt nominovaný.
 11. Pri rezidenciách je podmienkou kvalifikácie rozostavaná stavba – „stavba nad zemou“.
 12. Projekt industriálnej, kancelárskej a maloobchodnej nehnuteľnosti môže byť kvalifikovaný, ak bol v danom roku dokončený, teda skolaudovaný.
 13. V segmente industriálnych, kancelárskych a maloobchodných nehnuteľností sa určuje 1 víťaz, v segmente rezidencií prvé 3 miesta.