ASBgala2023

ASB Developer roka 2023 – kvalifikácia spoločností je spustená

ASB GALA hodnotí najlepšie developerské, stavebné spoločnosti a osobnosti z oblasti stavebníctva, developmentu a architektúry. Na ocenenie ASB Developer roka sa developerské spoločnosti kvalifikujú prostredníctvom online formulára.

ASB GALA i tento rok ocení developerské spoločnosti v štyroch kategóriách:

 • ASB Developer roka – v segmente rezidencie,
 • ASB Developer roka – v segmente administratívy,
 • ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky,
 • ASB Developer roka – v segmente retailu.

Na ocenenie ASB GALA sa jednotlivé developerské spoločnosti kvalifikujú cez online formulár najneskôr do 22. 5. 2023, ktorý je dostupný po registrácii:

Kvalifikácia projektov

 1. Developerom sa rozumie materská developerská spoločnosť všetkých SPV spoločností, pod ktorými developuje projekty.
 2. Developer má možnosť kvalifikovať svoje projekty za posledné 3 roky v kategóriách komerčných nehnuteľností a za posledný rok v kategórii rezidenčných nehnuteľností. Vyberiete si len tie kategórie, v ktorých máte projekty spĺňajúce podmienky kvalifikácie.
 3. Kvalifikácia projektov za viaceré roky nie je povinná. Vo vybranej kategórii však musíte mať aspoň jeden projekt kvalifikovaný za rok 2022.
 4. V každom roku môžete v prípade komerčných nehnuteľností kvalifikovať až 2 svoje projekty, ktoré sa nachádzajú na území SR a spĺňajú podmienky kvalifikácie. Developer teda môže v jednej kategórii kvalifikovať minimálne 1 a najviac 6 projektov. V kategórii rezidenčných nehnuteľností môže developer kvalifikovať až 5 projektov.
 5. Každý kvalifikovaný projekt ohodnotí odborný partner bodmi podľa vopred stanovených kritérií. Finálny počet bodov súťažiaceho v jednej kategórii predstavuje aritmetický priemer hodnôt získaných za každý projekt.
 6. Pri rezidenciách je podmienkou, aby boli byty v projekte v predaji a zároveň aby bola stavba minimálne v štádiu „nad zemou“.
 7. Projekt industriálnej, kancelárskej a maloobchodnej nehnuteľnosti môže byť kvalifikovaný, ak bol v danom roku skolaudovaný.
 8. Veľké projekty rozdelené na viaceré fázy môžu byť nominované samostatne ako jednotlivé projekty.
 9. V segmente industriálnych, kancelárskych a maloobchodných nehnuteľností sa určuje jeden víťaz, v segmente rezidencií prvé tri miesta.