ASB GALA 2021: Ocenenie najlepších developerských spoločností

ASB GALA bez textu

ASB GALA hodnotí najlepšie developerské, stavebné spoločnosti a osobnosti z oblasti stavebníctva, developmentu a architektúry. Od minulého roka sa na ocenenie ASB Developer roka kvalifikujú developerské spoločnosti prostredníctvom online formulára.

ASB GALA i tento rok ocení developerské spoločnosti v štyroch kategóriách:

 • ASB Developer roka – v segmente rezidencie,
 • ASB Developer roka – v segmente administratívy,
 • ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky,
 • ASB Developer roka – v segmente retailu.

Na ocenenie ASB GALA sa jednotlivé developerské spoločnosti kvalifikujú cez online formulár dostupný po registrácii:

Kvalifikácia projektov

 1. Po zadaní základných informácií o spoločnosti sa rozhodnete, v ktorých kategóriách a rokoch budete kvalifikovať svoje projekty. Podľa toho sa vám zobrazia príslušné časti dotazníka.
 2. Developerskou spoločnosťou sa rozumie materská developerská spoločnosť všetkých SPV spoločností, pod ktorými developuje projekty.
 3. Developer má možnosť kvalifikovať svoje projekty za posledné 3 roky v každej kategórii. Vyberiete si len tie kategórie, v ktorých máte projekty spĺňajúce podmienky kvalifikácie.
 4. Kvalifikácia projektov za viaceré roky nie je povinná. Vo vybranej kategórii však musíte mať aspoň jeden projekt kvalifikovaný za rok 2020 (teda za rok, za ktorý sa vyhlasujú ocenenia).
 5. V každom roku môžete kvalifikovať až 2 svoje projekty, ktoré sa nachádzajú na území SR a spĺňajú podmienky kvalifikácie. Developer teda môže v jednej kategórii kvalifikovať minimálne 1 a najviac 6 projektov.
 6. Každý kvalifikovaný projekt ohodnotí odborný partner vydavateľstva JAGA bodmi podľa vopred stanovených kritérií. Finálny počet bodov súťažiaceho v jednej kategórii predstavuje aritmetický priemer hodnôt získaných za každý projekt.
 7. Každý projekt môže byť kvalifikovaný maximálne trikrát. V prípade, že developerská spoločnosť kvalifikuje svoj projekt v roku 2020 v štádiu rozostavanosti, v nasledujúcom ročníku bude projekt opätovne pre zachovanie kontinuity zaradený do roku 2020, avšak jeho hodnoty budú opätovne prehodnotené, aby bol zohľadnený jeho aktuálny status a parametre.
 8. V nasledujúcom ročníku súťaže však developer zároveň bude musieť splniť podmienku kvalifikácie aspoň jedného projektu za rok, za ktorý sa vyhlasujú ocenenia.
 9. Pri rezidenciách je podmienkou kvalifikácie rozostavaná stavba – „stavba nad zemou“.
 10. Projekt industriálnej, kancelárskej a maloobchodnej nehnuteľnosti môže byť kvalifikovaný, ak bol v danom roku dokončený, teda skolaudovaný.
 11. V segmente industriálnych, kancelárskych a maloobchodných nehnuteľností sa určuje 1 víťaz, v segmente rezidencií prvé 3 miesta.