Záštita nad ASB GALA 2022

Inštitúcie a profesijné združenia, ktoré prevzali záštitu nad ASB GALA 2022

Ministerstvo dopravy SR
STU Fakulta architektúry
SKA
SKSI
Stavebná fakulta STU
Stavebná fakulta TUKE
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska