Záštita ASB GALA 2021

Inštitúcie a profesijné združenia, ktoré prevzali záštitu nad ASB GALA 2021

Ministerstvo dopravy SR
STU Fakulta architektúry
SKA
Spolok architektov Slovenska
Stavebná fakulta STU
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska