Všetky informácie o aktuálnom ročníku ocenení nájdete na hlavnej stránke ASB GALA.
1084x723 asb gala bez textov 1 min

Štatút ASB GALA 2022

Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne.