ASB Články na tému

tepelná izolácia základov

Kvalitné zateplenie domu môže veľmi výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Je však dôležité nepodceňovať výber správnej hrúbky izolačného materiálu, vďaka ktorému sa minimalizujú tepelné straty domu. Okrem toho kvalitná izolácia pomôže zlepšiť celkový komfort bývania a v neposlednom rade šetrí aj životné prostredie. Akú hrúbku izolačného materiálu zvoliť na optimálne zateplenie rôznych častí domu a prečo sa oplatí investovať do materiálu s väčšou hrúbkou?

OZ ZPZ pôsobí vo vymedzenej oblasti činnosti zameranej na podporu obnovy budov s využitím efektívnej tepelnej ochrany pomocou ETICS. V rámci svojej činnosti OZ ZPZ každoročne venuje pozornosť podpore spracovania národných technických noriem a spracovaniu publikácií využívaných širokou odbornou verejnosťou.

Spomedzi všetkých typov izolácie je pravdepodobne najznámejšia minerálna vata, používaná na tepelnú, akustickú a protipožiarnu ochranu v priemyselnom, dopravnom a stavebnom sektore. Pojem minerálna vata zastrešuje dva typy materiálov – sklenú vatu a kamennú vatu. Obe formy materiálu ponúkajú výborné tepelno-izolačné, protipožiarne a protizvukové riešenia.

Nedostatočné zateplenie rodinných domov a bytov spôsobuje veľké tepelné straty a s tým spojené vysoké finančné náklady. Minimálna hrúbka izolácie fasády, ktorú odporúčajú odborníci, je 18 centimetrov. V praxi je však priemerná hrúbka izolácie len 13 cm. Aké sú dôvody tohto nepomeru?

Cena nehnuteľností v posledných rokoch strmo stúpa, čo zvyšuje tlak na architektov, projektantov a stavbárov – každý návrh, každý výkres, každá konštrukcia musí byť premyslená tak, aby jej výsledná podoba zabrala čo najmenej miesta. Pretože miesto znamená peniaze.

Základom kvalitnej novostavby je vhodne vybrané a správne položené murivo. Murivo sa však za ostatné roky výrazne vyvinulo, čím reagovalo na zvyšujúce sa ekologické a energetické nároky. Dnes tak dokážete s vhodnou tehlou postaviť dom, ktorý viac nebude treba zatepľovať a ušetriť tak čas a kopec ďalších starostí.

Základnou surovinou na výrobu penového skla ako tepelnoizolačného stavebného materiálu je staré odpadové alebo odpadné sklo, ktoré nie je možné iným spôsobom využiť. Zdrojom odpadového skla je sklo získané zo separovaného zberu odpadu z domácností alebo iných prevádzok.

Základová konštrukcia, ako aj samotný technologický proces zakladania, tvorí výraznú položku celkových nákladov na stavbu. V prípade priemyselných budov toto číslo môže predstavovať od 15 do približne 35 % z celkových nákladov (v závislosti od typu základovej konštrukcie a miestnych podmienok zakladania).

S otázkou ekológie a udržateľného rozvoja sa v súčasnosti stretávame na každom kroku. Všetky inštitúcie, orgány i médiá vyzývajú na recykláciu odpadu. Čo sa stane z fľaše od vína, ktorú vyhodíme? Odpoveď je jednoduchá: napríklad izolácia na rodinný dom, ktorá bude stáť asi štyrikrát menej než iné izolujúce materiály. Je predsa vyrobená z odpadu.

V tendencii celosvetového zvyšovania cien energie sa stále väčšia pozornosť sústreďuje na znižovanie jej spotreby. Kvalitnou tepelnou izoláciou budov sa dá znížiť spotreba energie na vykurovanie až o 60 %, pričom ekonomická návratnosť investícií sa pohybuje od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov. Použitie tepelnej izolácie na sokel sa zdôrazňuje už mnoho rokov.

Nadmerné tepelné straty sa vyskytujú nielen v starších objektoch, ale aj v novostavbách. Riešením je zateplenie obvodových plášťov budov. Keďže tepelné mosty sa nachádzajú aj v oblasti soklov a prechodu na spodnú stavbu, nemalo by sa zabúdať ani na ochranu týchto častí konštrukcie. Správne konštrukčné riešenie spolu s použitím kvalitných materiálov dokáže ochrániť nosnú konštrukciu pred pôsobením mrazu a vlhkosti a zároveň zabezpečiť dlhodobé fungovanie spodnej a soklovej časti budovy.