image 91129 25 v1

Aplikácia nopovej fólie na zateplené pivničné murivo

Partneri sekcie:

Dostali sme do redakcie otázku od čitateľa ako položiť nopovú fóliu na zateplené murivo zapustené v teréne. Odpovedal Ing. Roman Pindeš zo spoločnosti Austrotherm, s.r.o.

Dobrý deň, nie je mi jasné ako správne položiť nopovú izoláciu na zateplené pivničné murivo zapustené do terénu, ktoré je zateplené extrudovaným polystyrénom?

Aplikácia nopovej fólie na tepelný izolant je nasledovná:
– odkopanie zateplených základov, po celej hĺbke, aby sa tam vedel dostať s nopovou fóliou (pracovná škára cca 600 mm)
– priloženie nopovej fólie k zatepleniu (pupčeky fólie smerom k tepelnej izolácii), nekotviť ju cez izolant, kotviť ju iba vo vrchenj časti pri sokly, pri spodnej strane základu ju vyhnúť smerom od základu, aby voda odtekala od základových konštrukcií
– následne na nopovú fóliu položiť ochrannú geotextíliu cca 300 g/m2
– potom výkop zasypať kamenivom frakcie napr. 16/32 a zhutniť, može sa poprípade použiť aj zemina

Ilustračné foto: Štefan Vaľko