Tepelná izolácia soklov a spodnej stavby
Galéria(6)

Tepelná izolácia soklov a spodnej stavby

Partneri sekcie:

Nadmerné tepelné straty sa vyskytujú nielen v starších objektoch, ale aj v novostavbách. Riešením je zateplenie obvodových plášťov budov. Keďže tepelné mosty sa nachádzajú aj v oblasti soklov a prechodu na spodnú stavbu, nemalo by sa zabúdať ani na ochranu týchto častí konštrukcie. Správne konštrukčné riešenie spolu s použitím kvalitných materiálov dokáže ochrániť nosnú konštrukciu pred pôsobením mrazu a vlhkosti a zároveň zabezpečiť dlhodobé fungovanie spodnej a soklovej časti budovy.

Využitie termografie pri zisťovaní kvality tepelnej izolácie objektu

Termografia poskytuje informácie v oblasti účinnosti a kvality zhotovenia tepelnej izolácie objektu. Na termografoch sú viditeľné miesta úniku tepla a prípadného vnikania mrazu do objektu. Miesta s vysokým únikom tepla sa nazývajú tepelné mosty. Medzi rozšírené tepelné mosty patrí oblasť soklov a prechodu na spodnú stavbu. Preto sa odporúča aj tieto časti konštrukcie zatepľovať. V prípadoch, keď je stavba zateplená, treba sokle dodatočne zatepliť. Zamedzí sa tak zbytočným únikom tepla.

Pomocou termografie sa dajú zobraziť prejavy tepelnotechnických nedostatkov v miestach napojenia obvodovej stenovej konštrukcie na nadzemnú soklovú časť. Rovnaké problémy sa vyskytujú na starších objektoch aj na novostavbách. Najsvetlejšie miesta s najvyššou teplotou znázorňujú oblasti, kde teplo uniká najvýraznejšie (a zároveň stavba najviac premŕza). 

Na tepelnú izoláciu sokla a spodnej stavby sa kladú odlišné požiadavky ako na tepelnú izoláciu vrchnej stavby.

Požiadavky na tepelnú izoláciu sokla

Tepelná izolácia sokla musí spĺňať tieto požiadavky:

  • minimálna nasiakavosť,
  • mrazuvzdornosť,
  • minimálna alebo žiadna vzlínavosť vody,
  • vysoká pevnosť v tlaku,
  • možnosť kombinácie s rôznymi typmi hydroizolácií,
  • dobré spolupôsobenie s lepidlami a tmel­mi,
  • jednoduchá spracovateľnosť.

Na izolovanie soklov možno použiť izolačné materiály na báze extrudovaného polystyrénu (XPS) alebo expandovaného polystyrénu (EPS) – perimetrické.

Príklad soklovej časti rodinného domu v 80. rokoch minulého storočia

Z perimetrického materiálu pre oblasť sokla a spodnej stavby sa pod rôznymi obchodnými názvami vyrábajú dosky niekoľkých tvarov:

  • soklové dosky,
  • drenážne dosky,
  • perimetrické dosky.

Dosky sú pomenované podľa ich funkcie a typického umiestnenia v stavbe. Odlišujú sa rozmermi, typom obvodovej hrany a profilovaním povrchu. Dosky na sokel a spodnú stavbu sa vyrábajú zo špeciálnych surovín lisovaním do foriem. Tieto dosky vykazujú dobré hodnoty tepelnej izolácie λD=0,032-0,033 W/m . K. A rovnako ako pri doskách XPS netreba ich chrániť hydroizoláciou.

Soklové dosky

Sú vhodné na zatepľovanie soklov. Aby sa kvalitne nadviazali na fasádne zateplenie, sú zakončené rovnou hranou. Obojstranná vaflová štruktúra povrchu slúži na dobrú prídržnosť lepidiel a tmelov. Vyrábajú sa v rozmeroch 1 000 × 500 mm a hrúbkach od 20 do 100 mm.

Perimetrické dosky

Sú vhodné na zateplenie spodnej stavby (základové dosky, suterénne steny a pod.). Na jednoduché delenie sú vybavené povrchom s rastrom po 50 mm. Po obvode majú polodrážku. Vyrábajú sa v rozmeroch 1 250 × 600 mm a hrúbkach od 30 do 120 mm.

Drenážne dosky

Používať ich možno na zateplenie suterénnych stien a oblasti sokla. Po celom obvode majú polodrážku. Na jednej strane izolácie je vaflová štruktúra a na druhej drenážny raster. Vyrábajú sa v rozmeroch 1 250 × 600 mm a hrúbkach od 50 do 80 mm.

 
Budova školy realizovaná v 70. rokoch minulého storočia   Soklová časť murovaného bytového domu realizovaného v roku 2001.
 
Sokel murovaného bytového domu (r. 2001)   Radové rodinné domy s ľahkým obvodovým plášťom (r. 2000)

Ing. Pavel Rydlo
Foto: P. Svoboda, Rigips, S-Therma Olomouc.

Autor je technický špecialista spoločnosti Rigips.