ASB Články na tému

Peikko Slovakia

Neustále rastúce požiadavky na efektívnosť sa nevyhýbajú ani stavebnému sektoru, ktorý sa vďaka tomu musí otvárať inováciám. Projekt TELEHAUS v srdci pražskej biznis štvrte Downtown Dejvice je dôkazom, že estetika a funkcionalita budovy sa môžu spájať aj s rýchlou a výhodnou výstavbou. Významne k tomu prispeli spriahnuté nosníky DELTABEAM® od spoločnosti Peikko. Ich použitie v projekte preukázalo, že výzvy stavebníctva môžu byť prekonané pomocou správnych technologických riešení.

Pavilón internej medicíny v Nemocnici Šternberk je ďalšou z realizácií ateliéru Adam Rujbr Architects v oblasti zdravotníckych stavieb u našich západných susedov, pri ktorej bol využitý systém spriahnutej nosnej konštrukcie DELTABEAM® od spoločnosti Peikko Slovakia.

Spriahnutý nosník DELTABEAM® od spoločnosti Peikko našiel vynikajúce využitie v projekte bytového komplexu Rivapark v Dunajskej Strede. Konštrukčná výška suterénu bola znížená, čo umožnilo zvýšiť úroveň základovej škáry o celých 60 cm. Ide o stavbu, akých sa dnes stavia množstvo, preto ukážka efektívnej realizácie prechodového stropu pomocou transferového nosníka DELTABEAM® určite príde vhod nejednému architektovi či statikovi.

Prístavba a prestavba chirurgického pavilónu Nemocnice v Českých Budějoviciach je najväčším projektom na území bývalého Československa, ktorý bol realizovaný s riešeniami fínskej spoločnosti Peikko. Tri kilometre nosníkov DELTABEAM® s hmotnosťou vyše 600 ton spĺňajú v prefabrikovanej nosnej konštrukcii špecifické požiadavky: bezproblémové napojenie na existujúce objekty, štíhle bezprievlakové stropy s jednoduchou inštaláciou závesných rozvodov a v neposlednom rade rýchlosť výstavby.

Spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry SvF STU Bratislava vyhlasuje prvý riadny ročník súťaže pre mladých architektov nazvanej PREFABRICATION GOES CREATIVE. Študenti architektúry dostanú možnosť dokázať, že prefabrikácia neznamená uniformitu a že kreatívne nápady sa dajú realizovať aj pomocou typizovaných riešení. Po veľkom úspechu nultého ročníka sa do súťaže tentokrát môžu zapojiť študenti všetkých vysokých škôl architektúry z Bratislavy a Košíc.

Intenzívna výstavba retailových a rezidenčných projektov po celom Slovensku so sebou prináša aj potrebu riešiť parkovacie kapacity pre tisíce automobilov, ktorých počet na cestách stále stúpa. Dostupné a efektívne riešenie tohto akútneho dopytu predstavujú parkovacie domy postavené s nosníkmi DELTABEAM® fínskej spoločnosti Peikko. Dajú sa efektívne navrhnúť do každého priestoru, pričom vďaka minimálnemu počtu oporných stĺpov umožňujú využiť plochu na vytvorenie požadovaného počtu parkovacích miest.

Je vedecky dokázané, že prívetivé, čisté a príjemné prostredie v zdravotníckych zariadeniach má pozitívny vplyv na zdravotný stav pacientov. Projekty českého architekta Adama Rujbra sú dôkazom, že je možné myslieť na potreby pacientov a zdravotníkov, reagovať na špecifické potreby v zdravotníckych budovách aj chrániť životné prostredie. Potvrdzuje to aj pavilón Y II. internej kliniky gastroenterológie a geriatrie Fakultnej nemocnice v Olomouci.