Nosníky DELTABEAM® urýchlili výstavbu projektu Telehaus v Prahe

Neustále rastúce požiadavky na efektívnosť sa nevyhýbajú ani stavebnému sektoru, ktorý sa vďaka tomu musí otvárať inováciám. Projekt TELEHAUS v srdci pražskej biznis štvrte Downtown Dejvice je dôkazom, že estetika a funkcionalita budovy sa môžu spájať aj s rýchlou a výhodnou výstavbou. Významne k tomu prispeli spriahnuté nosníky DELTABEAM® od spoločnosti Peikko. Ich použitie v projekte preukázalo, že výzvy stavebníctva môžu byť prekonané pomocou správnych technologických riešení.

Výstavba nových objektov, či už komerčných, alebo rezidenčných, dnes predpokladá efektívnosť, precíznosť a predovšetkým rýchlosť. Ako je však možné tieto tri kľúčové aspekty spájať bez kompromisov? Moderná architektúra, ktorá si vyžaduje rýchlu a spoľahlivú výstavbu, nachádza ideálne riešenie v prefabrikácii.

Inovatívny prístup spoločnosti Peikko spočíva v návrhu a vo výrobe ľahkých, štíhlych spriahnutých nosníkov DELTABEAM® na mieru, ktoré sa pomocou skrutkových spojov alebo priamym uložením na steny a stĺpy spájajú do nosnej konštrukcie. Doplnená dutinovými panelmi vytvára štíhle stropné konštrukcie pre väčšie rozpätia v krátkom čase, neporovnateľnom so štandardnými spôsobmi výstavby.

Detail uloženia štíhleho nosníka DELTABEAM®.
Detail uloženia štíhleho nosníka DELTABEAM®. | Zdroj: Peikko Slovakia

Otvorené priestory s možnosťou zmeny dispozície

Výborným príkladom praktického použitia tohto riešenia je moderný projekt s prevahou kancelárskych priestorov TELEHAUS v srdci Downtown Dejvice, jednej z najvýznamnejších obchodných štvrtí Prahy. Táto výnimočná lokalita ťaží nielen z perfektnej dostupnosti a blízkosti centra mesta, ale aj z faktu, že je obklopená vyhľadávanými rezidenčnými štvrťami. O jeho vzhľad sa postaral renomovaný pražský ateliér Schindler Seko architekti, ktorý dokázal vytvoriť esteticky príťažlivú a funkčne vyladenú budovu, ktorá spĺňa najvyššie štandardy kancelárskych priestorov triedy A. Ponúka 18 600 m² kancelárskej plochy na šiestich nadzemných podlažiach a ďalších
1 100 m² pre obchodné prevádzky, doplnené o reštaurácie a kaviarne.

Každé podlažie v budove TELEHAUS je navrhnuté tak, aby nájomcom prinieslo čo najviac flexibility a ponúka priestor, ktorý sa dá prispôsobiť ľubovoľným potrebám podnikania. Použité nosníky umožnili rozpätie až 13 metrov, a tak mohol vzniknúť otvorený priestor pre tímy, ktoré potrebujú neustálu komunikáciu, alebo individuálne kancelárie pre tých, ktorí kvôli lepšej koncentrácii uprednostňujú tiché prostredie. Možnosti a kombinácie sú skutočne bohaté.

Budova má certifikáciu „BREEAM Very Good“, čím potvrdzuje svoj záväzok byť nielen funkčná a esteticky príťažlivá, ale aj ekologicky udržateľná.

Nosníky DELTABEAM® umožnili vznik konštrukcie s rozponom do 13 m, ktorá umožňuje flexibilné riešenie interiéru.
Nosníky DELTABEAM® umožnili vznik konštrukcie s rozponom do 13 m, ktorá umožňuje flexibilné riešenie interiéru. | Zdroj: Peikko Slovakia

Praktické detaily nosníkov DELTABEAM®

Jadrom každej budovy je technické riešenie, ktoré zabezpečuje jej stabilitu, bezpečnosť a trvácnosť. Nosná konštrukcia bola v súčinnosti architektov, statikov Němec Polák, ako aj statikov Peikko pôsobiacich pri výrobnej pobočke v Kráľovej nad Váhom upravená tak, aby mohli byť použité nosníky DELTABEAM®. Peikko sa stalo dodávateľom komponentov do hrubej stavby vo chvíli, keď sa ukázalo, že použitie tradičných predpätých železobetónových nosníkov by bolo časovo náročné. Vznikla konštrukcia, ktorá kombinuje tradičné stavebné metódy s modernými technológiami, a najmä zásadne zrýchlila výstavbu projektu. Pôvodná projektová dokumentácia totiž predpokladala využitie procesu predpínania, ktorý sa však s riešením Peikko stal nadbytočným.

Systém DELTABEAM® od spoločnosti Peikko umožňuje kombináciu prostých nosníkov a spojitých nosníkov s vloženými kĺbovými spojmi (tzv. Gerberov nosník). Nosníky sú schopné podporovať značné zaťaženie a zároveň umožňujú integráciu s rôznymi stropnými riešeniami. Nosnú konštrukciu, ktorá vznikla uložením nosníkov na železobetónové steny a stĺpy, dopĺňajú v projekte TELEHAUS panely s hrúbkou 250 mm – 320 mm. Táto voľba nebola náhodná. Predpäté dutinové panely ponúkajú požadovanú odolnosť a zároveň umožňujú flexibilitu v dizajne. Sú ideálne pre veľké rozpätia s minimálnym počtom stĺpov a umožňujú voľnejšie a otvorenejšie priestorové dispozície spolu so zabezpečením stropov. Vďaka svojim vlastnostiam bude stropná konštrukcia aj v budúcnosti odolávať rôznym zaťaženiam bez deformácií.

Konštrukčný systém s DELTABEAM® zásadne urýchlil výstavbu.
Konštrukčný systém s DELTABEAM® zásadne urýchlil výstavbu. | Zdroj: Peikko Slovakia

Nosníky DELTABEAM® boli použité v rôznych konfiguráciách, pričom najčastejšia výška bola 530 mm. Keďže je každý komponent navrhnutý a vyrobený na mieru, môžu byť už vo fáze výroby integrované rôzne detaily. Niektoré nosníky boli napríklad navrhnuté tak, aby nemali koncové výstuhy. To umožnilo ich pripojenie ku klasickým železobetónovým nosníkom a prechod výstuže medzi nimi. Dolná časť nosníkov bola rozšírená o 40 mm kvôli vopred definovaným dĺžkam stropných panelov, čo umožnilo ich presnejšie uloženie a integráciu do stropného systému. Nosník mal nad každým stĺpom 8 otvorov pre prechádzajúcu výstuž stĺpa, na poslednom poschodí prechádzalo cez podporu až 16 tyčí výstuže. Aj takéto „drobné“ technické riešenia svedčia o vyspelosti celého systému a výbornej práci vývojárov Peikko.

Výhoda navyše: redukcia výšky podlaží

Výber inovatívnych nosníkov od spoločnosti Peikko však nemusí byť len otázkou efektívnosti pri výstavbe. Náhradou klasických predpätých železobetónových nosníkov sa v projekte TELEHAUS podarilo dosiahnuť zväčšenie svetlej výšky o 320 mm na každom podlaží. Výška stropu s použitím pôvodne navrhnutých predpätých nosníkov bola 850 mm, no vďaka použitiu DELTABEAM® bola zredukovaná na maximálne 530 mm.

Ak by sa s použitím nosného systému Peikko počítalo už pri príprave projektu, mohla byť budova – so zachovaním svetlých výšok všetkých podlaží – nižšia o takmer 2 metre. To by prinieslo zásadnú úsporu nielen vo fáze výstavby – podstatne by sa znížila plocha opláštenia a fasády –, ale aj neskôr počas užívania, keď by sa musel vykurovať a chladiť oveľa menší objem budovy.

Projekt Telehaus Offices

Lokalita: Praha 6, Česká republika
Plocha: 20 000 m2
Developer: bpd development
Statik: Němec Polák, spol s. r. o.
Architekt: Schindler Seko architekti s. r. o.
Dodávka Peikko: spriahnuté nosníky DELTABEAM®
Výroba: 2018
Dokončenie: 2019

Zdroj: PR článok Peikko Slovakia s.r.o.