Rýchla a efektívna prefabrikácia v zdravotníctve

Pavilón internej medicíny v Nemocnici Šternberk je ďalšou z realizácií ateliéru Adam Rujbr Architects v oblasti zdravotníckych stavieb u našich západných susedov, pri ktorej bol využitý systém spriahnutej nosnej konštrukcie DELTABEAM® od spoločnosti Peikko Slovakia.

Nový pavilón v nemocnici AGEL v Šternberku predstavuje ďalšie inovatívne riešenie v zdravotníckej architektúre, v ktorom sa spájajú vysoká efektivita výstavby, účelnosť a nadčasový dizajn. Budova je postavená na mieste pôvodného riaditeľstva nemocnice.

V piatich nadzemných podlažiach sa nachádza ambulantná časť, lôžkové oddelenie a jednotka intenzívnej starostlivosti. Prepojenie so susednými pavilónmi, v ktorých sú umiestnené ďalšie dôležité oddelenia ako ARO alebo chirurgia, je riešené pomocou spojovacieho mosta. Ten umožňuje pohodlné a rýchle premiestňovanie personálu aj pacientov.

Zdroj: Peikko Slovakia

Udržateľnosť aj v nemocnici

Koncept udržateľnosti a „liečivej architektúry“ významne ovplyvnil dizajn pavilónu a prináša oveľa viac ako len vizuálny zážitok. Architekt Adam Rujbr, ktorý cielene vytvára prostredie, ktoré napomáha kvalite liečby a zlepšuje pohodu pacientov i personálu, hovorí:

„Našou snahou bolo navrhnúť budovu tak, aby prispievala k procesu liečenia a sama osebe vyvolávala – či už vedome, alebo nevedome – pozitívne pocity.“ Podľa Rujbra sa to dá dosiahnuť napríklad cieleným využitím denného svetla, optimalizáciou interiérového osvetlenia na splnenie funkčných, ale aj dekoratívnych úloh, a tiež efektívnym riešením akustiky tak, aby sa eliminovali rušivé zvuky z prevádzky.

Rovnako dôležitý je aj komfort vnútorného prostredia: zabezpečenie adekvátnej teploty, čerstvého vzduchu a vetrania. Celá budova je mimoriadne energeticky úsporná (kategória A podľa PENB) a spĺňa tak kritériá pre pasívne budovy. V rámci šetrného hospodárenia s vodou bola realizovaná retenčná zelená strecha a podzemný zásobník dažďovej vody, ktorý sa ďalej využíva na závlahu a na splachovanie toaliet.

Pri návrhu budovy sa kládol dôraz na variabilitu dispozície, možnosť použiť najmodernejšie technologické a medicínske vybavenie, kompaktný tvar, optimálny pomer pevných a presklených plôch, akustiku a vnútornú klímu. Stavba sa vyznačuje energetickou úspornosťou a flexibilitou vnútorných priestorov. Použité boli nosníky DELTABEAM® v kombinácii s dutinovými panelmi.

Vďaka využitiu prefabrikácie a optimálne nastavenej komunikácii medzi projekčným tímom a výrobným závodom Peikko v Kráľovej nad Váhom sa podarilo projekt realizovať naozaj rýchlo – od začiatku výstavby po ošetrenie prvých pacientov uplynulo len 30 mesiacov. Počas celého procesu projektovania a montáže je vždy k dispozícii oddelenie technickej podpory Peikko Slovakia. Komunikácia je priama a efektívna, čo zjednodušuje realizáciu projektu a prípadné úpravy aj počas výstavby.

Ateliér Adam Rujbr Architects, v ktorého portfóliu majú výrazné zastúpenie projekty zdravotníckych zariadení, opäť siahol po technologickom riešení, ktoré sa už osvedčilo vo viacerých podobných projektoch v Českej republike. Architekt bol pri návrhu pavilónu internej medicíny obmedzený konštrukčnou výškou budovy, a preto hľadal stropný systém s rovným podhľadom a dostatočným priestorom pre následnú inštaláciu vzduchotechniky.

Jednou z priorít pri riešení objektu bola ideálna nadväznosť na existujúce pavilóny a vytvorenie prehľadného vstupu do zdravotníckeho komplexu. Na podobné využitie je systém spriahnutých nosníkov DELTABEAM® ako stvorený. Môžu vďaka nemu vzniknúť štíhle stropné konštrukcie, ktoré sa dajú bez problémov nadpojiť na existujúce podlažia, ale prináša do projektu výstavby zdravotníckeho zariadenia niekoľko zásadných výhod.

Zdroj: Peikko Slovakia

Výhody riešenia Peikko

Prvou a najvýznamnejšou z nich je určite rýchlosť výstavby. Z dutých oceľových nosníkov vzniká nosná konštrukcia, na ktorú sa ukladajú dutinové panely a všetko sa až následne vypĺňa betónovou zálievkou. Práve minimalizácia mokrých procesov na stavbe je kľúčom k požadovanej vysokej rýchlosti.

Stropná konštrukcia, ktorá je zo spodnej strany hladká, bez prievlakov a hlavíc, umožňuje bezproblémové vedenie rozvodov vzduchotechniky, elektriny, vody či technických a medicínskych plynov, čo je v prípade zdravotníckych zariadení ďalšou obrovskou výhodou. Rozvody môžu byť zavesené priamo, vďaka čomu nie je potrebné prevŕtavať alebo obchádzať prievlaky. Je to výhodné nielen pri výstavbe, ale aj počas prevádzky, vďaka možnosti neskorších úprav a údržby týchto rozvodov.

Flexibilita vnútornej dispozície, ktorú prináša absencia nosných stien, umožňuje jednoducho prispôsobiť podmienky aktuálnym potrebám nemocnice. V závislosti od situácie sa dajú relatívne rýchlo a jednoducho vytvoriť malé izby pre karanténu alebo, naopak, veľké otvorené oddelenia na doliečovanie pacientov. Takáto schopnosť budovy prispôsobiť sa je v zdravotníckych zariadeniach mimoriadne cenená.

Na rozdiel od pôvodného riešenia nová jednotka intenzívnej starostlivosti disponuje systémom izieb, ktorý zabezpečuje súkromie pacientov v ťažkom stave a navyše umožňuje izolovať infekčných pacientov. Nové štandardné izby disponujú vlastnými kúpeľňami a klimatizáciou, ktorá je riešená formou chladiacich stropov.

Výsledok prináša optimálne prostredie nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál. V konečnom dôsledku všetko prispieva k lepšej starostlivosti o pacientov a k vytvoreniu zdravotníckeho zariadenia pripraveného na výzvy budúcnosti.

Zdroj: Peikko Slovakia

Inšpirácia od susedov

Rýchlosť výstavby pavilónu interného oddelenia nemocnice AGEL je výsledkom efektívneho využitia prefabrikovaných riešení. V čase, keď sa aj na Slovensku chystajú podobné projekty zamerané na modernizáciu a rozširovanie zdravotníckych zariadení, môže pavilón „interny“ v Šternberku predstavovať cenný zdroj inšpirácie.

Rýchlosť výstavby je kľúčovým faktorom, ktorý by sa mal brať do úvahy aj pri plánovanej výstavbe zdravotníckych zariadení z Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku. Tento prípad z Českej republiky je názornou ukážkou toho, ako by sme mali pristupovať k existujúcim aj budúcim projektom zdravotníckych zariadení.

Autor Adam Rujbr Architects s.r.o. | Adam Rujbr
Adresa Šternberk, Česká republika
Investor Olomoucký kraj/AGEL
Parametre 4 nadzemné a 1 podzemné podlažie
Kapacita 62 lôžok
Projekt 2017 – 2019
DOKONČENIE 2022
Úžitková plocha 3 999 m²
Náklady 11 mil. €
HIP Ing. Michal Surka
Interiér Ing. arch. Aleš Chlád
Ocenenia Stavba roka 2022 Olomouckého kraja v kategórii Občianske stavby
Zdroj: PR článok Peikko Slovakia s.r.o.