Prefabrikovaná stavba nemocnice v Českých Budějoviciach s nosníkmi DELTABEAM®

Prístavba a prestavba chirurgického pavilónu Nemocnice v Českých Budějoviciach je najväčším projektom na území bývalého Československa, ktorý bol realizovaný s riešeniami fínskej spoločnosti Peikko. Tri kilometre nosníkov DELTABEAM® s hmotnosťou vyše 600 ton spĺňajú v prefabrikovanej nosnej konštrukcii špecifické požiadavky: bezproblémové napojenie na existujúce objekty, štíhle bezprievlakové stropy s jednoduchou inštaláciou závesných rozvodov a v neposlednom rade rýchlosť výstavby.

Požiadavkou investora bolo vybudovanie špičkového zdravotníckeho zariadenia v ucelenom komplexe budov. V nemocnici pribudlo desať operačných a dve zákrokové sály, urgentný príjem záchrannej služby, oddelenie JIS a lôžkové stanice viacerých ambulancií.

Pavilón CH je situovaný vo vnútrobloku areálu nemocnice. Ide o sedempodlažnú prístavbu a nadstavbu vybudovanú nad príjmom vozidiel záchrannej služby, ktorého prevádzka bola zachovaná počas celej výstavby. Návrh budovy vychádza z architektúry existujúcich pavilónov, s ktorými sa prepája.

Tenké stropné konštrukcie

Práve prepojenie prístavby s existujúcimi podlažiami v pôvodnom pavilóne so železobetónovým prefabrikovaným skeletom bolo jednou z najväčších výziev tohto projektu. Keďže stĺpy v prístavbe mali byť vo väčšej osovej vzdialenosti, použitie klasických nosníkov bolo prakticky vylúčené, pretože by podstatne znižovali svetlú výšku podlaží.

Detail uloženia panelov na spriahnutý nosník DELTABEAM. S tenkou stropnou konštrukciou vznikajú bezprievlakové stropy.
Detail uloženia panelov na spriahnutý nosník DELTABEAM. S tenkou stropnou konštrukciou vznikajú bezprievlakové stropy. | Zdroj: Peikko

 „V prvotnej fáze projektu sme zvažovali aj variant skeletu z prefabrikovanej konštrukcie, ako aj použitie monolitických konštrukcií,“ hovorí Petr Parýzek z projekčnej kancelárie AGP nova. Napokon bola použitá kombinácia prefabrikovaných železobetónových stĺpov so spriahnutými nosníkmi DELTABEAM® a predpätými dutinovými panelmi.

Nosná konštrukcia vzniká spájaním stĺpov a nosníkov pomocou skrutkových spojov.
Nosná konštrukcia vzniká spájaním stĺpov a nosníkov pomocou skrutkových spojov. | Zdroj: Peikko

„Hlavným dôvodom na využitie tohto riešenia bolo s ohľadom na nízke konštrukčné výšky pôvodného objektu to, že ide o bezprievlakový systém,“ vysvetľuje Petr Parýzek, ktorého dopĺňa Lukáš Benda, projektant a statik zo spoločnosti ASK Projekt: „Inú alternatívu sme v podstate ani nezvažovali – aj vzhľadom na vysoké nároky na požiarnu odolnosť.“

Pre nás bola podstatnou výhodou aj rýchla montáž celého systému.
Petr Parýzek, AGP nova

Prefabrikované konštrukčné systémy majú v porovnaní s ich monolitickou alternatívou viacero predností. Tenká stropná konštrukcia je schopná prenášať zvislé zaťaženia aj pri relatívne veľkých rozpätiach. Nosný systém DELTABEAM® je v porovnaní so železobetónovými prievlakmi flexibilnejší k požiadavkám – či už architekta, technológa alebo hlavného statika stavby. Každý nosník sa vyrába na mieru podľa statikom navrhnutého riešenia, čo zaručuje bezpečné uloženie v konštrukčnom systéme.

Detail napojenia nosníkov DELTABEAM®
Detail napojenia nosníkov DELTABEAM® | Zdroj: Peikko

Rýchly návrh, výroba aj montáž

Konštrukčné riešenie je výsledkom práce projekčnej kancelárie a jej návrhu, podľa ktorého boli nosníky vyrobené na mieru v závode v Kráľovej nad Váhom. „Na stavbu sme v priebehu štyroch mesiacov v druhom polroku 2020 dodali celkovo 393 kusov nosníkov DELTABEAM® s celkovou dĺžkou 3 km a hmotnosťou 600 t,“ približuje náročný projekt Matej Hrubý, riaditeľ predaja spoločnosti Peikko Slovakia. Najťažší kus vážil 5600 kg, najdlhší meral až 12,5 m. Výška nosníkov sa pohybovala od 20 do 50 cm.

„Pre nás bola podstatnou výhodou aj rýchla montáž celého systému,“ chváli riešenia Peikko Petr Parýzek. „Našou pridanou hodnotou je technické know-how, ktoré sme získali na projektoch v zahraničí a dnes ho vieme poskytnúť slovenskému stavebníctvu. Umiestnenie nášho projekčného oddelenia a samotnej výroby pod jednou strechou sa priaznivo prejavuje v rýchlosti návrhu, výroby a následného dodania nosníkov na stavbu,“ približuje efektívny proces návrhu a plynulú komunikáciu medzi projektantom a výrobou Matej Hrubý z Peikko Slovakia.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O STAVBE

Názov stavby: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice
Stavebník: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Realizácia: 11/2019 – 05/2022
Zastavaná plocha:               5 711,9 m2
Obostavaný priestor: 82 850,0 m3
Úžitková plocha: 15 698,5 m2
Termín dodávok nosníkov: 14.7.2020 – 25.11.2020
Podlažia: 2. NP –7. NP
Celková hmotnosť nosníkov: 600,5 t
Celková dĺžka nosníkov:     3 080 m
Počet kusov:        393 ks
Hmotnosť nosníka: 150 – 5600 kg
Dĺžka nosníkov:    2,1 – 12,5 m
Výška nosníkov:   20 až 50 cm

Rozvody tesne pod stropom

Súčasťou prístavby českobudějovickej nemocnice je aj úplne nová vzduchotechnika a rozvody medicinálnych plynov. „V rámci zvýšených požiadaviek na závesné technológie a celkovo priestory pod stropom bolo nutné obmedziť výšky prievlakov,“ vysvetľuje projektant Lukáš Benda z ASK Projekt.

Spriahnuté nosníky DELTABEAM® umožňujú realizovať stropnú konštrukciu bez viditeľných prievlakov, čo podstatne zjednodušuje inštaláciu závesných rozvodov. Tých je v zdravotníckych zariadeniach omnoho viac ako napríklad v administratívnych budovách.

Veľkou výhodou bola lepšia koordinácia rozvodov jednotlivých profesií v podhľadoch pod stropnými konštrukciami,“ konštatuje Petr Parýzek z AGP nova a dodáva: „Pri použití iného systému so štandardnými prievlakmi by toto nebolo možné.“

V rámci požiadaviek na závesné technológie bolo nutné zásadne obmedziť výšky prievlakov.
Lukáš Benda, ASK Projekt

Efektívna prefabrikácia

Konštrukčný systém DELTABEAM® nachádza čoraz častejšie uplatnenie aj na stavbách v Českej republike a na Slovensku, vzhľadom na efektívnosť návrhu a rýchlosť realizácie. Bezprievlakové a subtílne stropné systémy umožňujú efektívnu montáž závesných rozvodov či väčšie rozpony vertikálnych nosných prvkov, vďaka čomu sa stávajú prvou voľbou projektantov pri návrhu moderných zdravotníckych zariadení.

Viaceré nemocničné objekty, realizované s riešeniami spoločnosti Peikko v Olomouci, Šternberku či v Českých Budějoviciach, sú znamením, že českému aj slovenskému stavebníctvu prefabrikovaný systém vyhovuje a spĺňa aj najnáročnejšie požiadavky na ekonomické a udržateľné riešenia komplikovanej výstavby. Zaslúžia si preto pozornosť aj pri plánovaných investíciách do rozšírenia kapacít slovenského zdravotníctva.

 

Schéma uloženia predpätých dutinových panelov na DELTABEAM®. Otvory v nosníku slúžia na vloženie výstužnej ocele pred zaliatím betónom.
Schéma uloženia predpätých dutinových panelov na DELTABEAM®. Otvory v nosníku slúžia na vloženie výstužnej ocele pred zaliatím betónom.| Zdroj: Peikko

Text pripravila redakcia v spolupráci s projekčnou kanceláriou Peikko Slovakia, projekčnou a architektonickou kanceláriou AGP nova a statickou kanceláriou ASK Projekt. Foto: Peikko Slovakia.

Zdroj: PR článok Peikko Slovakia s.r.o