ASB Články na tému

odborné konferencie

Udržateľnosť v tom najširšom význame je spôsob existencie, ktorý čerpaním zdrojov na uspokojovanie vlastných potrieb nezaťažuje budúce generácie. V súčasnosti biokapacitu planéty, čiže prirodzenú schopnosť regenerácie zdrojov a absorpcie znečistenia v globále využívame na 170 %.

KLIMAK, s.r.o. a jej partneri Vás pozývajú na IV. ročník celodennej odbornej konferencie TECHFORUM 2018. Táto kvalitná odborná konferencia je prioritne určená pre projektantov, architektov, zástupcov developerov a ďalších stavebných odborníkov.