Ilustračná foto, energie

Konferencia o energetickom manažmente na začiatku apríla

Heslom ôsmeho ročníka je veta: "Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať."

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM Asociácia energetických manažérov organizujú 8. ročník konferencie Energetický manažment.

Energetický manažment získal dôležité postavenie a má pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva. Jeho dôležitosť sa prejavuje už pri návrhu projektov, nadväzne pri ich realizácii, ako aj pri prevádzke budov a technologických zariadení a riadení procesov.

Úspešné predchádzajúce ročníky konferencie, ktoré sa konali v rokoch 2015 až 2021, sa stretli s pozitívnym ohlasom odbornej verejnosti. To nás zaväzuje k udržaniu vysokej odbornej a organizačnej úrovne tohto podujatia

Tohtoročný ročník s podtextom „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať“ sa uskutoční 7. 8. apríla 2022 v Grand hoteli Permon**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívny rámec a podporu energetickej efektívnosti, perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetické zhodnocovanie odpadov, garantované energetické služby, energetickú efektívnosť v priemysle a energetickú efektívnosť budov. Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia