Konferencie Komplexná obnova bytových domov

Konferencia Kompletná obnova bytových domov 2021 sa presúva na budúci rok

Partneri sekcie:

Pätnásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Komplexná obnova bytových domov, ktorú organizuje Združenie pre podporu bytových domov, sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie tento rok neuskutoční.

Jej tohtoročný podtitul Zelené a environmentálne akceptovateľné bytové domy napovedá, že konferencia mala byť zameraná napríklad na témy ako obnova bytových domov nad rámec energetickej hospodárnosti, zelená a modrá infraštruktúra pre obnovu bytových domov, ale aj rýchle systémové riešenia pre obnovu bytových domov či využitie zrážkovej a sivej vody v budovách.

Občianske združenie pre podporu obnovy bytových domov má za cieľ združovať vo svojich radoch odborníkov z oblasti dodávateľských spoločností, realizátorov obnovy bytových domov, predstaviteľov verejnej správy aj vysokoškolských pedagógov. Záštitu nad konferenciou prebral Štátny fond rozvoja bývania.

O novom termíne vás budeme informovať. Ak chcete byť informovaní aj o ostatných novinkách súvisiacich s obnovou bytových domov, zaregistrujte na odber emailových upozornení zo Zelenej obnovy.