Development Summit 2023

Development Summit prinesie najnovšie informácie o čerstvých zmenách legislatívy

Mal to byť prelomový rok v oblasti reformy stavebnej legislatívy, ktorý našu krajinu posunie vpred. Po období hektických príprav vstupuje napokon od apríla do účinnosti len Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe sa o rok odsunul, avšak od apríla nadobúda účinnosť novela bradatého Stavebného zákona.

Veľká legislatívna revolúcia sa navyše očakávala po roku poklesu predajov a dynamických zmien na trhu. Menili sa plány developerov, ale aj samospráv.

„V tejto situácii sa ako moderátor teším na diskusie s kľúčovými stakeholdermi o aktuálnych témach v stavebníctve,“ avizuje Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja a moderátor 5. ročníka konferencie Development Summit, ktorý sa uskutoční 11. apríla 2024.

V prvom bloku budú o novinkách v územnom plánovaní diskutovať Milota Sidorová, podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.  Zmeny v stavebnom zákone predstaví pani Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja z Ministerstva dopravy SR.

Development Summit hostí Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava.
Development Summit hostí Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava. | Zdroj: Miro Pochyba

Pohľad hlavného mesta bude návštevníkom tlmočiť hlavný architekt Bratislavy Juraj Šujan. Pri zmenách vo vydávaní záväzných stanovísk, ako aj aj pri upravenom postavení mestských častí, je diskusia nemysliteľná bez účasti Martina Chrena, starostu MČ Ružinov.

„Prinesú nám legislatívne novinky očakávané zrýchlenie konaní, alebo sú už známe aj prvé problémy?  Do panelu som ako zástupcu developera prizval Jakuba Gossányiho zo spoločnosti Immocap. Som si istý, že nás čaká dynamická diskusia, množstvo noviniek, ako aktualizovaný pohľad na očakávaný stav legislatívy v roku 2025,“ pokračuje Suchánek.

V ďalšom bloku sa návštevníci Development Summitu môžu tešiť na diskusiu o aktuálnej situácii na trhu s nehnuteľnosťami i výhľade do blízkej budúcnosti.

V treťom paneli sa program zameria na hľadanie vhodných odpovedí a návrhov pre zlepšenie spolupráce mesta a developerov. V kombinácii zástupcu samosprávy, daňových expertov, ako aj developerov sa bude diskutovať najmä o situácii v hlavnom meste, pričom sa predstavia aj novinky o aktualizácii metodiky zmien územného plánu.

„Som presvedčený, že na konferencii sa účastníci od tých najkompetentnejších dozvedia tie najnovšie informácie týkajúce sa čerstvých zmien legislatívy, ako ja to, ako sa budú premietať do praktického života.  Na konferencii Development Summit 2024 sa preto tešíme na stretnutie so všetkými, ktorých sa témy výstavby a územného plánovania priamo dotýkajú,“ dodáva Suchánek.

Program Development Summitu (11.4. 2024)

Nová stavebná legislatíva (13:00-14:50)

 • Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • Milota Sidorová, podpredsedníčka pre územné plánovanie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
 • Martin Chren, starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov a šéf expertného tímu ZMOS pre stavebnú legislatívu
 • Juraj Šujan, hlavný architekt hlavného mesta SR Bratislavy
 • Jakub Gossanyi, Development director Immocap

Prinesie rok 2024 zlepšenie na realitnom trhu? (15:10-16:05)

 • Martin Šimurda, Bencont Development
 • Ján Palenčár, prezident NARKS

Ako je možné zlepšiť spoluprácu miest a developerov? (16:05-17:00)

 • Ján Mazúr, hlavný mestský stratég útvar mestských stratégii a analýz, hlavné mesto SR Bratislava
 • Katarína Mikovínyová, senior manažérka na oddelení daňového poradenstva Deloitte
 • Radek Pšenička, riaditeľ urban a biznis developmentu YIT Slovakia

Networking (od 17:00)

 • Moderátor: Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja