SPU Nitra
Galéria(7)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je o niečo zelenšia. Ušetrí za vykurovanie aj elektrinu

Partneri sekcie:

Rekonštrukcia Študentského domova Antona Bernoláka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre je už ukončená. Z peňazí pochádzajúcich z eurofondov sa podarilo znížiť energetickú náročnosť budovy až o 48 percent.

V duchu svojej dlhodobej koncepcie „Zelená univerzita“ zrealizovala SPU projekt, na ktorý získala v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo výške 2,531 milióna eur. Celkové investičné náklady dosiahli 2,664 milióna eur. Rozsiahla rekonštrukcia trvala od júna 2022 do septembra 2023.

Študentský domov bol úspešne skolaudovaný a v týchto dňoch sa už zapĺňa študentmi. Ako informoval prorektor SPU pre investičný rozvoj Tomáš Tóth, cieľom rekonštrukcie bolo zníženie energetickej náročnosti budovy študentského domova.

spu nitra internat (3)
spu nitra internat (2)
spu nitra internat (4)
spu nitra internat (7)
spu nitra internat (1)
spu nitra internat (5)
spu nitra internat (6)

„V zmysle energetického certifikátu, ktorý bol vyhotovený po skončení rekonštrukcie, bola budova zaradená z hľadiska potreby energie do kategórie A a z hľadiska spotreby primárnej energie do kategórie A1. To ju zaraďuje k vysoko energeticky hospodárnym budovám z hľadiska potreby tepla na vykurovanie, tepelnej ochrany budov, potreby energie na prípravu teplej vody, osvetlenia,“ uviedol Tóth.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov činí zhruba 13 percent, rekuperácia tepla je na úrovni 84 percent a emisie CO2 v sú na úrovni 8,69 kg/m2/rok. Celkovo bolo zrealizovaných šesť opatrení na zníženie spotreby energie v budove. Ich výsledkom je okrem iného využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny, energie a tepla.

Prevetrávaná fasáda, fotovoltika aj slnečné kolektory

Opatrenia prinesú predpokladanú úsporu energie na vykurovanie o 56 percent a na prípravu teplej vody o 16 percent. Na osvetlenie sa ušetrí 60 percent a pokles celkovej potreby energie je po obnove 48 percent.

V rámci rekonštrukcie sa zmodernizovali stavebné objekty ubytovacieho zariadenia a stravovacieho zariadenia študentského domova. Práce zahŕňali demontáž pôvodnej prevetrávanej fasády a následnú montáž kontaktného zatepľovacieho systému s novou fasádou. Vymenili sa okná, dvere, svietidlá a vykurovacie telesá.

Pribudla zelená strecha na objekte stravovacieho zariadenia, modulárna automatizačná stanica, kondenzačné rekuperačné jednotky, ako aj ďalšie technické doplnky. V ubytovacej časti museli vymeniť rozvody kanalizácie a vody (stúpačky), ktoré miestami vykazovali havarijný stav. Súčasťou prác bola aj inštalácia 36 kusov slnečných kolektorov (fototermický systém) a 90 fotovoltických strešných panelov.

Zdroj: SPU