Proti slnku, proti vetru

Väčšina z nás už asi myslí na slnečné dni, ktoré nás konečne oslobodia od šedivosti tohtoročnej zimy. Príde však čas, keď slnka a tepla bude priveľa príjemné bývanie sa nezaobíde bez účinnej ochrany proti slnku.
Celoslovenská smernica pre montáž okien (1. časť)

Celoslovenská smernica pre montáž okien (1. časť)

V období, keď sa kladie veľký dôraz na energetickú náročnosť budov, chýbal na Slovensku technologický predpis na správnu montáž okien. Vznikal tak priestor na neodbornú montáž okien a z toho vyplývajúce zbytočné problémy (napr. zatekanie, rosenie okien, alebo …
Samé príjemné vyhliadky (profil spoločnosti Mirador)

Samé príjemné vyhliadky (profil spoločnosti Mirador)

Z malej stolárskej dielne sa v priebehu jediného desaťročia postupne stáva najväčší výrobca drevených okien na Slovensku. Cieľavedome pracuje na tom, aby sa jeho výrobky stali synonymom pre drevené okná tak, ako je džíp synonymom pre terénne …
Neodborná montáž okna – podceňovaný zdroj úniku tepla

Neodborná montáž okna – podceňovaný zdroj úniku tepla

Zníženie tepelných únikov a energetickej náročnosti je cieľom každého zákazníka pri kúpe nového okna. Pri jeho výbere hrajú dôležitú úlohu technické parametre okna (súčiniteľ prestupu tepla) a celkový vzhľad. Montáž okna a detail jeho napojenia na murivo však …
Energetické hodnotenie okien

Energetické hodnotenie okien

Energetické hodnotenie okien je nástrojom pre selekciu okien a dverí predovšetkým pre užívateľov budov, výrobcov okien a čiastočne  projektantov. Výpočtová metóda založená na európskom hodnotiacom systéme EWERS (European Windows Energy Rating System)1 umožňuje hodnotenie okna …
Požiadavky na podhľady z hľadiska požiarnej odolnosti

Požiadavky na podhľady z hľadiska požiarnej odolnosti

Spolu s rýchlym rozvojom nových technológií a rastúcou koncentráciou obytných a pracovných priestorov dochádza k neustálemu zvyšovaniu miery ohrozenia životov, majetku a životného prostredia v dôsledku požiarov. Preto sa požiarna bezpečnosť stavieb dostáva do popredia …
Strešné okná

Strešné okná

Problematika strešných okien by sa mala podrobne riešiť už v projekte, dá sa tým predísť mnohým chybám. Z hľadiska používania sa kladie dôraz predovšetkým na voľbu materiálu, spôsob otvárania, veľkosť a vhodné umiestnenie okien.
Montáž sadrokartónových podhľadov

Montáž sadrokartónových podhľadov

Pri montáži konštrukcií suchej výstavby treba dodržiavať niektoré všeobecné zásady, ktoré zvyčajne určuje výrobca v technologických postupoch pre prácu so svojimi výrobkami. Toto pravidlo, samozrejme, platí aj v prípade sadrokartónových podhľadov. Nedodržiavanie správnych technologických postupov …
Najčastejšie chyby pri montáži strešných okien

Najčastejšie chyby pri montáži strešných okien

Inštalácia strešných okien do rôznych typov krytín šikmých striech sa stala štandardnou súčasťou prác pokrývačských, klampiarskych a tesárskych firiem. Napriek tomu sa často stretávame s montážnymi nedostatkami. Tento článok poukazuje na najčastejšie chyby a naznačuje …
Chyby pri montáži okien a parapetných dosiek

Chyby pri montáži okien a parapetných dosiek

Pod chybnou montážou okna si človek väčšinou predstaví jeho nesprávne osadenie do stavebného otvoru. Na funkčnosť okna však vplýva viacero ďalších faktorov, ktoré s montážou priamo súvisia. Aké chyby sa teda v praxi najčastejšie vyskytujú?
Izolácie proti otrasom, vibráciám a hluku

Izolácie proti otrasom, vibráciám a hluku

Sprievodnými znakmi priemyselnej činnosti môžu byť otrasy, dynamické nárazy, vibrácie a rôzne zvukové frekvencie. Práve preto sa architektom a projektantom odporúča zaoberať sa pri projektovaní a výstavbe priemyselných objektov aj otázkou adekvátnej ochrany. Ak vynecháme …

Bezpečnostné dvere ako požiarny uzáver

Začiatkom marca uviedla spoločnosť SHERLOCK na trh nové bezpečnostné požiarne dvere SHERLOCK® K245 a K260 s vyššou požiarnou odolnosťou EI2 45 a 60 min. a EW 45 a 60 min., ktoré zároveň spĺňajú požiadavky dymotesnosti …
Lekcia zo stavebného kovania

Lekcia zo stavebného kovania

V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú kvalitné architektonické diela. V interiéri, ako aj exteriéri sa už neuspokojujeme so zaužívanými riešeniami, ale hľadáme viac jedinečnosti, užívateľského komfortu a najmä kvalitu. Súčasná architektúra je úzko spätá s …
Tesnenie dverí pri prahu

Tesnenie dverí pri prahu

Na trhu je široká ponuka rozličných tesniacich systémov do dolnej dverovej štrbiny a riešení utesnenia pomocou prahu, resp. dorazu. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o najdôležitejších funkčných princípoch nábehových, výsuvných a rezonátorových tesnení a utesnenia …