Vedieť sa pozrieť zákazníkovi do očí...... a domu na okná
Galéria(6)

Vedieť sa pozrieť zákazníkovi do očí…<br>… a domu na okná

Partneri sekcie:

Okná patria do skupiny náročných výrobkov, najmä z hľadiska vplyvu okolitých konštrukcií objektu. Mnohí zákazníci chcú už dnes investovať efektívne z dlhodobého hľadiska. Cena pri výbere okien už nezastáva prvoradé miesto. Trendy v oblasti okien a dverí, ktoré sú už v Európe každodennou realitou, budú onedlho aj na Slovensku bežným štandardom. Vývoj smeruje k prvkom, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné parametre okennej konštrukcie ako celku.

1. Aké sú najnovšie riešenia v oblasti vývoja komponentov, ktorých výrobou sa zaoberá vaša spoločnosť?

2. Aké najnovšie trendy v oblasti konštrukcií okien a dverí nás v najbližšom období čakajú?

Jana Mašatová

produktový manažér, VELUX Slovensko, s. r. o.

1. V súčasnosti prichádza naša spoločnosť na trh s inteligentným, elektricky ovládaným strešným oknom. Pomocou diaľkového ovládača s technológiou rádiofrekvenčnej komunikácie možno okno jednoducho ovládať či zvoliť množstvo komfortných užívateľských funkcií – od jednoduchej požiadavky pravidelného vetrania priestoru v rovnaký čas či zatvorenia okien v prípade dažďa až po napojenie na najrôznejšie elektronické kontrolné systémy v dome. Vďaka použitému systému dokáže diaľkový ovládač strešného okna navyše komunikovať s ďalšími systémami v dome, ktoré pracujú na rovnakom princípe, napr. garážové dvere, tieniaca technika či osvetlenie.

2.
Pri nových typoch našich strešných okien sa zameriavame na vylepšovanie funkčných parametrov. Z nich najvýznamnejšie je pohodlie užívateľa a energetické úspory. Na zabránenie úniku tepla v zime a naopak, prehrievaniu interiéru v lete alebo lepšie zvukovoizolačné vlastnosti vykazujú nové výrobky nižšie hodnoty prestupu tepla. Zasklenie je vybavené tzv. samočistiacou vrstvou, ktorá podstatne znižuje nároky na údržbu a zlepšuje výhľad. V oblasti ovládania okien sa okrem už spomínaného rádiofrekvenčného ovládania stále viac využíva ovládanie okien a tieniacich doplnkov poháňané solárnou energiou.

Ing. Ivo Bogár

zástupca VEKA AG pre ČR a SR

1. Naša firma uvádza tento rok na trh nový okenný systém, ktorý je určený predovšetkým pre nízkoenergetické domy a vyplňuje tak medzeru v systémoch spĺňajúcich štandardné požiadavky a v systémoch pre pasívne domy. Nejde teda len o prehodnotenie súčasných systémov.

2.
V súčasnosti sa polarizujú okenné systémy triedy A a B (hrúbka stien profilu a s tým súvisiaca otázka dodržania kritérií kvality). Dlhodobo tiež dochádza k polarizácii medzi masovou, sériovou výrobou a vysoko kvalitnou individuálnou produkciou.

Tamás Istenes

reprezentant organizačnej zložky, Roto Elzett., o. z., Slovensko

1. Naša spoločnosť sa uberá cestou skvalitňovania svojich výrobkov, a to nielen z hľadiska funkčnosti, ale aj dizajnu. V oblasti povrchovej úpravy kovania sme ako prví začali využívať nanotechnológie. Zákazník navyše túto povrchovú úpravu získava bez príplatku pri akomkoľvek type nášho kovania. Protikorózna ochrana našich výrobkov s využitím nanotechnológie dosahuje zaujímavé výsledky. Ďalším silným segmentom sú skryté okenné závesy, ktoré okrem nižšieho súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie okna (kovanie je celkom ukryté v okennom profile) spĺňajú aj prísne estetické požiadavky napr. pamiatkarov. Príkladom využitia skrytého kovania okien pri obnove pamiatok je budova vlády SR v Bratislave, ktorej rekonštrukcia práve prebieha.

2. Na Slovensku sa začína rozvíjať segment luxusnejších okien. Mnohí zákazníci chcú investovať efektívne z dlhodobého hľadiska, a tak už cena nezastáva prvoradé miesto pri výbere okien. Trendy v stavebnom kovaní, ktoré sú dnes v Európe každodennou realitou, budú onedlho aj na Slovensku bežným štandardom. Ako príklad uvediem zabudované plnoautomatické vetranie okien, magnetické snímače pre domáce alarmy, špeciálne kovania pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu s kľučkou na spodnej hrane krídla či detské poistky na oknách na ochranu detí pred neželanou manipuláciou. Dnes sa už aj u nás pri veľkých zasklených plochách čoraz viac využívajú vyššie technické riešenia, ako sú odsuvné a skladacie systémy.

Mgr. Marek Kráľ

riaditeľ, INCON, spol. s r. o.

1. V ostatných rokoch nedošlo k zásadným zmenám materiálov používaných na výrobu okien. Neustále sa však zlepšujú najmä tepelnoizolačné vlastnosti skla a plastových profilov. Pri plastových profiloch sa zvyšoval počet vnútorných komôr a stavebná hĺbka profilov. Marginálne sa na trhu objavujú riešenia vlepovania skiel do krídel, ktoré však prinášajú množstvo obmedzení, a preto sa zatiaľ nepresadili nielen na Slovensku, ale ani v Európe. Pri bežných oknách má téma vlepovania skiel skôr marketingový ako reálny technický význam. Pozitívnym trendom je, že sa začala venovať väčšia pozornosť detailom pri montáži okien.

2.
V blízkej budúcnosti očakávame zmenu v konštrukcii plastových profilov, ktorá vylúči používanie oceľových výstuží. Tie budú buď nahradené výstuhami z kompozitných materiálov, ktoré sa dajú tepelne zvárať rovnako ako PVC, ale bude plastový profil spevnený priamo pri jeho extrúzii materiálmi, ktoré bude možné opracovávať podobne ako PVC. Profilom však prepožičajú požadovanú pevnosť. Tieto zmeny o niečo vylepšia tepelnotechnické vlastnosti profilov, ale najmä zjednodušia výrobu okien, ak sa vylúči manipulácia s oceľovými výstuhami.

Peter Poltársky

konateľ, KALYPSO, s. r. o.

1. V oblasti okien a dverí je smerovanie jasné. Vývoj smeruje k prvkom, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné parametre okennej konštrukcie ako celku. Či už ide o samotné profilové systémy, zasklenia, rozširovacie a spojovacie detaily, prípadne detaily osadenia do stavebného otvoru.

2. Ak hovoríme o trendoch, určite to budú konštrukcie okien pre pasívne a nízkoenergetické domy. Veľa sa o nich hovorí, skutočnosť na Slovensku je však taká, že máme ešte veľké rezervy. V roku 2007 prišla naša firma na trh s novinkou – s oknom pre pasívne a nízkoenergetické domy. V tomto roku chceme rozšíriť farebnú škálu okien pre nízkoenergetické domy. To znamená, že okrem bieleho vyhotovenia si zákazníci budú môcť vybrať okná aj v ďalších troch nových farebných odtieňoch imitácie dreva. Chceme sa tým priblížiť zákazníkom a poskytnúť im aj v tomto segmente viacero alternatív, samozrejme, aj so širokým spektrom doplnkov.   

Ing. Peter Snopko

konateľ, AB TEAM, s. r. o.

1. Naša výroba sa opiera o nemecký vývoj, ale úzko spolupracujeme aj so Stavebnou fakultou STU v Bratislave. V každom prípade treba poznať pomerne veľké množstvo technických noriem, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú stavbárskej profesie. V praxi to v našej spoločnosti znamená, že sa zasadzujeme o dodržiavanie komplexnosti okennej konštrukcie, t. j. výplne okien, dverí, a že fasády neoddeliteľne súvisia s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa alebo na nosnú konštrukciu stavby. Hodnotiť okná, dvere a fasády má zásadný význam až po ich zabudovaní v na seba nadväzujúcich krokoch: návrh – výroba – montáž – servis. Hodnotenie všetkých materiálových vstupov, ako i hodnotenie takýchto konštrukcií pred montážou tvoria základ pre hodnotenie po montáži.

2.
V stavebníctve nás čaká výzva vedieť sa pozrieť zákazníkovi do očí. Okná patria do skupiny náročných výrobkov, najmä z hľadiska vplyvu okolitých konštrukcií i celého prostredia. Dnes máme možnosti vyrábať zložité okná, okná s prevetrávaním, ale aj okná pre nízkoenergetický a pasívny dom. Naším produktom by teda malo byť okno spolu so zdravým, energeticky úsporným domom. Aj to najlepšie okno stráca svoj prívlastok, ak je zle osadené, ak je osadené v zóne tepelného mosta, prípadne na objekt s menej priaznivým tvarom. Komunikáciu už vo fáze projektu preto považujem za základ aj za trend vo výrobe okien i zasklených fasád.

(ha)