Stavebné puzdrá pre zasúvacie dvere
Galéria(5)

Stavebné puzdrá pre zasúvacie dvere

Partneri sekcie:

Zasúvacie dvere sa v dnešných moderných interiéroch objavujú čoraz častejšie. Svoje miesto si našli nielen v priestorovo veľkorysých novostavbách, ale aj pri prerábaní bytov v panelových domoch.


Zasúvacie dvere môžu byť konštrukčne riešené ako:
– posúvajúce sa popri stene,
– zachádzajúce priamo do steny.

V súčasnosti sa čoraz viac využíva druhý typ, ktorý je konštrukčne stabilnejší. Výber typu zasúvacích dverí je dôležitý už pri riešení hrubej stavby či v začiatkoch rekonštrukcie bytu, najmä pri druhom variante, pretože stavebné puzdro treba zabudovať priamo do steny.

Stavebné puzdro je v podstate plechová kapsa, ktorá nahrádza časť stavebnej priečky v mieste, kam sa dvere zasúvajú. Výška puzdra zodpovedá klasickej výške dverí – štandardne je to 197 cm. Puzdrá sa však dodávajú aj pre neštandardné výšky dverí, a to 210, 220 a 230 cm, alebo v atypických výškach vyrobených priamo na mieru. Maximálna výška stavebných puzdier je 270 cm.

Stavebné puzdrá sa dnes koncipujú tak, aby boli kompatibilné so všetkými typmi stien, či už s klasickými murovanými, sadrokartónovými, alebo betónovými. Možno ich použiť pri všetkých stavebných systémoch, pretože v ich príslušenstve sú komponenty, ktoré akceptujú rozdiely medzi inštaláciou do steny, sadrokartónu či iných stavebných materiálov.

Na trhu je niekoľko rozmerových typov stavebných puzdier, či už pre jednokrídlové dvere, alebo dvojkrídlové dvere, ktoré sa zasúvajú proti sebe a ich pohyb je zladený vďaka mechanizmu. Ďalšími typmi sú napr. puzdrá pre dvoje jednokrídlové dvere, kde sa každé krídlo otvára na druhú stranu, alebo puzdrá, ktorých dverové krídla sa uzatvárajú paralelne za sebou. Tento typ sa využíva najmä pri prerábaní malých bytových jadier panelových domov. Dvere do kúpeľne a toalety možno zasúvať do spoločného puzdra uprostred, takže dverové krídlo nezaberá pri otváraní miesto na chodbe. V stavebných puzdrách je priestor na umiestnenie elektrickej inštalácie – vypínačov svetla alebo zásuvky.

Stavebné puzdrá možno kombinovať so všetkými zasúvacími dverami – nielen celodrevenými, ale aj dreveno-sklenenými alebo celosklenenými.

Pracovný postup montáže stavebných puzdier

  • Pred montážou puzdra je dôležité vybetónovať alebo vymurovať podložku, na ktorú sa postaví jeho pevná zmontovaná časť. Tá musí výškou zodpovedať konečnej úrovni podlahy. To znamená, že treba vypočítať, o koľko centimetrov bude podlaha vyššia (vyliata betónom, s izoláciou a hornou vrstvou – napr. parketami) (obr. 2).
  • Jednotlivé časti rozbaleného puzdra treba skontrolovať a spojiť podľa pravidiel montáže do jedného celku. Zmontované stavebné puzdro sa následne odporúča postaviť do pripraveného stavebného otvoru.
  • Pri inštalácii je dôležité puzdro dobre vyvážiť pomocou vodováhy tak horizontálne, ako aj vertikálne. Zároveň ho treba vsadiť do steny tak, aby bolo spolu so stenou v jednej rovine. V prípade zlého vyváženia môže dôjsť k deformácii puzdra a k samovoľnému otváraniu a zatváraniu dverí (obr. 3).
  • Puzdro sa odporúča fixovať nízkoexpanznou penou, ktorú nemožno vymeniť za štandardnú. Pri tvrdnutí nízkoexpanznej peny totiž nedochádza k vyvíjaniu tlaku, ktorý by mohol poškodiť bočnice puzdra (obr. 4). 
  • Po vytvrdnutí peny (asi po troch hodinách) možno začať stenu omietať. Do omietky by sa mala používať perlinková sieť, ktorá v miestach spojov medzi kovovým puzdrom a stenou zabráni vzniku trhlín v budúcnosti.
  • Po omietnutí a vymaľovaní možno na stavebné puzdro osadiť nové dvere.
   
Obr. 1: Po rozbalení stavebného puzdra treba skontrolovať balenie či obsahuje všetky komponenty potrebné na jeho inštaláciu Obr. 2: Stavebné puzdro pred montážou
   
Obr. 3: Po inštalácii je dôležité stavebné puzdro správne vyvážiť pomocou vodováhy Obr. 4: Puzdro treba fixovať nízkoexpanznou penou

Mgr. Zuzana Halanová
Foto: J.A.P. Slovakia

Autorka je PR manažerkou pre spoločnosť J.A.P. Slovakia, s. r. o.