MEA schéma

Ako pracovať s dažďovou vodou v mestách?

Hodnota dažďovej vody nie je len o ekonomickom, ale aj o environmentálnom vyjadrení. Naším prístupom môžeme spomaliť znižovanie hladiny podzemných vôd alebo zlepšiť životné prostredie okolo nás.