ASB Články na tému

dažďová voda v mestách

Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia Enviromesto, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské prostredie vynikali najmä štyri z nich.

redakcia ASB -

Nepriaznivé vplyvy extrémnych zrážok budú zrejme závažnejšie pre mestá. Práve v nich bude totiž nárast teploty najciteľnejší pre výskyt husto zastavaných nepriepustných plôch, tzv. mestských tepelných ostrovov. V súčasnosti býva počas leta teplota v mestách približne o 10 stupňov Celzia vyššia ako v ich okolí.

TASR -

V rámci projektu KLÍMA BEST prejde úpravou areál Slovenskej agentúry životného prostredia vo frekventovanej časti mesta Banská Bystrica. Financie poskytne Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskych grantov, časť pôjde aj zo štátneho rozpočtu a časť prostriedkov poskytne žiadateľ projektu, ktorým je OZ Ekoenergia.

Hodnota dažďovej vody nie je len o ekonomickom, ale aj o environmentálnom vyjadrení. Naším prístupom môžeme spomaliť znižovanie hladiny podzemných vôd alebo zlepšiť životné prostredie okolo nás.