Michalovce

Košický kraj pripravil návod, ako ozdraviť klímu a realizovať zelené opatrenia

Košický samosprávny kraj zostavil Zelený katalóg, ktorý je inšpiráciou pre revitalizáciu zariadení a areálov v jeho pôsobnosti, ale aj mimo nej. Prináša návrhy opatrení na úpravu mikroklímy ako napríklad výsadba stromoradí, zadržiavanie zrážkovej vody, budovanie záhrad aj zelených striech.

Globálna zmena klímy sa nevyhýba ani Košickému kraju. Košický samosprávny kraj (KSK) v tejto oblasti dlhodobo a systematicky vyvíja aktivity, aby jej negatívne účinky odvrátil. Uskutočnil stovky zelených opatrení prostredníctvom svojho Programu obnovy krajiny.

V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., ktorej je kraj zakladateľom, najnovšie pripravil takzvaný Zelený katalóg. Je zostavený ako inšpirácia pre revitalizáciu zariadení a areálov v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a prináša návrhy nenáročných opatrení na úpravu mikroklímy. Tie môžu realizovať nielen župné zariadenia, ale aj samotní východniari. Informoval o tom KSK.

„Prognózy hovoria, že v Košickom kraji by sa mala do roku 2030 zvýšiť priemerná ročná teplota o dva až štyri stupne Celzia. Možno to neznie alarmujúco, no odhady hovoria aj o tom, že do siedmich rokov budeme mať iba v krajskom meste o desať tropických dní viac, než doposiaľ. A to už pocítime na vlastnej koži všetci. Zelený katalóg ponúka množstvo jednoduchých a efektívnych rád, ako ozdraviť klímu v kraji,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Ako doplnil, ide o prvý materiál tohto druhu v kraji: „Obsahuje postup od plánovania až po realizáciu zelených projektov na revitalizáciu krajiny. Pomôže viac zelenej infraštruktúry, menej asfaltu či betónu. Prioritne je potrebné zabezpečiť dostatok vody v území, jej zadržiavanie a budovať zeleň v krajine i v urbánnom prostredí.“

Zelený katalóg ponúka návod, ako v areáloch župných stredných škôl, zariadení sociálnych služieb či vo vonkajších priestoroch kultúrnych zariadení robiť zelené opatrenia. Len v roku 2021 vzniklo vďaka Dobrovoľníckemu centru Košického kraja viac ako 50 vodozádržných opatrení. Župe sa tak podarilo vrátiť do prírody viac ako 5,5 milióna litrov vody.

Návod na konkrétne kroky, ako napríklad výsadba stromoradí, zadržiavanie zrážkovej vody, ale aj budovanie záhrad či zelených striech možno nájsť na webovej stránke agentúry.