Obrubník Viedeň

Inteligentný obrubník vo Viedni bude sám zavlažovať stromy dažďovou vodou

Partneri sekcie:

Prvé teplé dni tohto roku opäť v praxi ukázali význam stromov a zelene v mestských uliciach. Vysoké teploty a sucho však trápia aj stromy. Viedeň preto vyvinula a aplikovala jednoduché zariadenie, ktoré podľa potreby prepustí vodu z ulice priamo k stromu.

Mesto tým udrží dažďovú vodu v mieste dopadu, dreviny či trvalky získajú potrebnú vlahu a zníži sa objem vody odtekajúcej bez úžitku do kanalizácie. Túto novinku si na prvý pohľad väčšina okoloidúcich zrejme ani nevšimne. Spomedzi obrubníkových kameňov totiž nijako zásadne nevyčnieva.

Špeciálny betónový kváder so zabudovanou technikou viedenská radnica nazvala „Schwammstein“ alebo hubovitý kameň. Vnútri hranatého telesa sa nachádza ventil ovládaný senzormi a riadiacou elektronickou jednotkou, ktorá sa stará o automatizované otváranie a uzatváranie prietoku z ulice k zeleni. Senzor reaguje na vodu a po vopred určenom čase otvorí ventil.

„Vďaka tomuto oneskoreniu sa prvá odtekajúca voda s nečistotami nedostane k stromu, ale je odvedená bežným spôsobom do uličnej kanalizácie. Zvyšná voda sa potom dostane ku kmeňu uličných stromov,“ vysvetľuje Ulli Sima z viedenskej radnice, ktorá má na starosti životné prostredie.

Jednoduchý nápad podľa nej prispieva aj k zlepšeniu prirodzeného kolobehu dažďovej vody a miestnej mikroklímy vďaka následnému odparovaniu. Pomáha však aj pri prívalových dažďoch, pretože voda zo spevnených plôch neodteká bez úžitku, zostáva na mieste a nezaťažuje kanalizáciu alebo prirodzené vodné toky.

Jednoduchá montáž do nových aj starých obrubníkov

Teplotný snímač v chytrom kameni zabraňuje otvoreniu ventilu pri teplote nižšej ako osem stupňov Celzia. „Vďaka tomu v chladnom období, keď je vegetácia v zimnom spánku, nedôjde k prítoku dažďovej vody,“ uviedla radnica. Meradlo prietoku tiež dokáže uzavrieť ventil v okamihu, keď akumulácia vody prevyšuje infiltračnú kapacitu.

Všetku potrebnú energiu zariadenie získava cez solárny článok umiestnený v hornej časti pod pevným priehľadným krytom. Ten je podľa radnice konštruovaný i na prejazd vozidiel. Dovnútra kameňa mesto inštaluje aj batérie. Kompaktná a jednoduchá konštrukcia bez nutnosti pripájať zariadenie na akúkoľvek sieťovú infraštruktúruumožnia bezproblémovú integráciu do novo vznikajúcich obrubníkov aj dodatočnú montáž do existujúcich obrubníkov.

Chytrý obrubník Viedeň
Chytrý obrubník získava energiu cez solárny článok v hornej časti. | Zdroj: PID/Fürthner

Vylepšený model čaká testovacia prevádzka

„Vzhľadom k svojim špeciálnym vlastnostiam je kameň vhodný na využitie v súlade so známym princípom hubovitého mesta,“ doplnila Anita Voraberger z tímu viedenskej radnice. To poskytuje stromom dostatočný prekoreniteľný priestor aj pod spevnenými plochami. Umožňuje zároveň prepojenie jednotlivých korenísk, čím prispieva k lepšiemu ukladaniu i následnej distribúcii vody.

Inovatívny obrubníkový diel vyvinul špecialista viedenskej Technickej univerzity spoločne s pracovníkmi správy ciest. Prvý hubovitý kameň umiestnila Viedeň na jeseň 2021 pri výsadbe stromov v nájomnej štvrti Währing a podľa radnice sa táto testovacia prevádzka osvedčila. Zásobovanie stromu vodou sa výrazne zlepšilo a zariadenie fungovalo bez ťažkostí.

Nedávno inštalovaný „šikovný obrubník“ je vylepšenou verziou pôvodného modelu a tiež ho čaká testovacia prevádzka. V rámci znižovania podielu asfaltových plôch v meste, čiastočného oživenia a zatraktívnenia radnice kameň opäť umiestnili do ulice s hustou zástavbou, množstvom parkujúcich vozidiel a nedostatkom zelene.

Mesto zároveň kladie dôraz na všetky stromy umiestňované do ulíc. Starostlivo ich vyberá s ohľadom na špecifiká mestského prostredia – od teplotných výkyvov po odolnosť voči moču alebo automobilom.

Mesto Viedeň