Extrémne dažde

Extrémne zrážky kvôli meniacej sa klíme budú problémom najmä pre mestá

Partneri sekcie:

Nepriaznivé vplyvy extrémnych zrážok budú zrejme závažnejšie pre mestá. Práve v nich bude totiž nárast teploty najciteľnejší pre výskyt husto zastavaných nepriepustných plôch, tzv. mestských tepelných ostrovov. V súčasnosti býva počas leta teplota v mestách približne o 10 stupňov Celzia vyššia ako v ich okolí.

Ako informovala Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR na sociálnej sieti, je pravdepodobné, že v dôsledku globálneho otepľovania sa budú extrémne zrážky opakovať čoraz častejšie.

Zvyšujúca sa teplota totiž vedie k zvýšeniu evapotranspirácie, čo je celková strata vody z povrchu pôdy vrátane vylučovania vody rastlinami, a atmosférickej vlhkosti a súvisiacim zmenám v zrážkových režimoch,“ vysvetlili environmentalisti.

Zároveň poukazujú, že rozvoj miest zväčšuje množstvo nepriepustných plôch. Tým sa však výrazne znižuje schopnosť vsakovania zrážok na povrchu krajiny a spôsobuje zvýšený povrchový odtok. „Navyše súčasné odvodňovacie systémy často nie sú dostatočné na to, aby zvládali takéto veľké úhrny zrážok,“ skonštatovala Zelená linka.

Zároveň odporúča opatrenia na zmiernenie dosahov bleskových povodní. Patria medzi ne napríklad nádoby na zadržiavanie vody (sudy, IBC kontajnery), dažďové záhrady, zelené strechy, vsakovacie bloky, budovanie priepustných chodníkov alebo infiltračných priekop, či odpojenie strešného odkvapového systému.

„Takéto systémy okrem iného pomáhajú znižovať teploty v meste, čo zase znižuje spotrebu energie v budovách, či zachytávajú uhlík. Zlepšujú nielen vodohospodárske postupy a protipovodňovú ochranu, ale aj podporujú biodiverzitu, zlepšujú kvalitu ovzdušia a verejné priestory pre obyvateľov mesta. To všetko môže často viesť k lepšiemu zdraviu ľudí,“ doplnili pracovníci Zelenej linky.