Areál Slovenskej agentúry životného prostredia

Vďaka novému klimatickému projektu pribudnú v Banskej Bystrici zelené riešenia

Partneri sekcie:

V rámci projektu KLÍMA BEST prejde úpravou areál Slovenskej agentúry životného prostredia vo frekventovanej časti mesta Banská Bystrica. Financie poskytne Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskych grantov, časť pôjde aj zo štátneho rozpočtu a časť prostriedkov poskytne žiadateľ projektu, ktorým je OZ Ekoenergia.

Projekt s názvom KLÍMA BEST – NAJLEPŠIE skúsenosti pre lepšiu KLÍMU (anglická verzia Better CLIMA based on the BEST experiences – CLIMA BEST) odštartoval v stredu 27. apríla. Jeho cieľom sú informačné aktivity aj adaptačné opatrenia, na ktorých sa budú aktívne podieľať jednotlivci či organizácie.

Aktivity sa budú týkať zadržiavania dažďovej vody, využívania pôdy, obnoviteľnej energie, zeleného a čistého vykurovania, mobility šetrnej ku klíme, zelenej infraštruktúry a ochrany biodiverzity. Praktické opatrenia budú prezentované v Bioklimatickom parku Drienová pri meste Rajec.

Počas trvania projektu prejde zmenou aj areál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici, ktorá je jedným z jeho hlavných partnerov. Sídlo agentúry je situované vo frekventovanej časti mesta. Nachádza sa medzi budovami viacerých administratívnych organizácií a stredných škôl, okolo ktorých denne prechádzajú zamestnanci, študenti a obyvatelia mesta.

Cieľom kampane je zmeniť tento koridor na miesto s nižšou koncentráciou áut a naopak, s vyššou diverzitou života, biodiverzitou. Realizáciou jednotlivých tvrdých a mäkkých opatrení chceme poukázať na konkrétne príklady, ako môžeme zmierňovať a prispôsobovať sa zmene klímy v každodennom živote, a tak zvyšovať povedomie verejnosti o tejto téme,“ objasnil Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Vizualizácia areálu
Cieľom kampane je zmeniť areál v centre na miesto s nižšou koncentráciou áut a s vyššou biodiverzitou. | Zdroj: SAŽP

Zelené riešenia pre zvýšenie biodiverzity

Z praktického hľadiska pribudne v areáli agentúry prístrešok na bicykle so zelenou strechou a solárnym nabíjaním, kontajner na povrchové zachytávanie dažďovej vody, stanovištia a napájadlá pre hmyz či vtáky. Vysadí sa aj biodiverzitná lúka s kvitnúcimi druhmi pôvodných rastlín.

Tieto opatrenia doplnia informačné podujatia a propagačno-vzdelávacie materiály. Všetky navrhované aktivity kampane budú označené a realizované pod spoločným názvom „Menej áut, viac života“, aby boli ľahko identifikovateľné.

Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Cieľom projektu je vymieňať si bilaterálne poznatky, skúsenosti a osvedčené postupy v snahe zvýšiť povedomie a gramotnosť o zmene klímy a jej dopadoch na Slovensku. Projekt KLÍMA BEST získal grant z Nórska v sume 184 636 eur a je spolufinancovaný v sume 32 583 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

SAŽP