Ako pracovať s dažďovou vodou v mestách?

MEA schéma
Zdroj: MEA

Hodnota dažďovej vody nie je len o ekonomickom, ale aj o environmentálnom vyjadrení. Naším prístupom môžeme spomaliť znižovanie hladiny podzemných vôd alebo zlepšiť životné prostredie okolo nás.

Regulovaný odtok vody musí byť neoddeliteľnou súčasťou novej výstavby. Moderné technológie hospodárenia s dažďovou vodou môžu prekonať ako komplikácie so znečistením, tak aj s miestom. Akumulačné a retenčné systémy s dočišťovaním vody môžu byť umiestnené pod spevnené povrchy.

Zabezpečujeme, aby predčistená dažďová voda vsakovala priamo na pozemku nielen pri rodinných domoch, ale aj pri skladových, priemyselných areáloch a obchodných centrách.

Pre nedostatok miesta býva vsakovacia alebo retenčná galéria väčšinou umiestnená priamo pod parkoviskom. Používajú sa vsakovacie boxy, ktoré majú dostatočnú pevnosť na prejazd vozidiel. Duté boxy MEA možno variabilne poskladať už od výšky 5 cm a majú cca trojnásobne väčší kapacitný objem ako štrk.

MEA zasakovací galerie
MEA zasakovací galerie | Zdroj: MEA

Zeleň v mestách – ochrana a zálievka

Aké veľké koruny stromov v mestách potrebujeme? To záleží aj na kvalite ich koreňového systému. So systémom MEA Tree-boxov realizujeme nielen ochranu koreňových systémov na zaistenie pohodlného rastu, ale aj správne okysličenie.

Pre dlhé stromoradia alebo pri malých spádoch vozovky je vhodnejšie použiť líniový systém MEA CLEAN s unikátnym zložením filtračných vrstiev. Certifikované filtračné zloženie žľabu MEA CLEAN biologicky odbúrava ropné alebo olejové látky a absorbuje ťažké kovy s účinnosťou až 99 %. Dažďová voda tak môže byť odvedená priamo do koreňových systémov.

Mea Clean žlab
Mea Clean žlab | Zdroj: MEA

Projekčný tím MEA navrhuje individuálne riešenie odvodnenia, zachytenie alebo akumuláciu vody podľa požiadaviek a možností miesta.

Viac o systémoch hospodárenia s vodou https://mea.sk/mea-water/kategorie/4