Bungalov plný svetla

Bungalov plný svetla

Ostať či neostať v meste – častá dilema mladých rodín s deťmi! Tých, ktorých neodradí dochádzanie za prácou a k duhu im ide zmena mestského životného štýlu na vidiecky, tí hľadajú možnosť prijateľného bývania na prímestskom vidieku. Pracovnú istotu …
Vidiecka architektúra bez sentimentu

Vidiecka architektúra bez sentimentu

Dve úspešne zrealizované diela, ktoré sú výsledkom spolupráce jedného architektonického ateliéru a stavebnej firmy, podnietili pokračovanie plodnej kooperácie. Tentoraz však obaja zúčastnení vyšli von z mesta, aby rozpracovali projekt vidieckeho bývania, oslobodený od prvkov sentimentálnej dedinskej architektúry. …
Alchýmia retuše

Alchýmia retuše

Rodinné domy z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia sú zatiaľ v severnej Amerike popoluškou. Masovo ustupujú novým stavbám. Podobne v prvých povojnových desaťročiach búrali domy ešte aj z viktoriánskeho obdobia, ktoré dnes stoja horibilné sumy. …
Bungalov z tehál

Bungalov z tehál

Výsledná podoba rodinného domu v Horných Počerniciach pri Prahe od architekta Michala Kunca vychádza z jednoduchej rovnice – poloha pozemku, požiadavka majiteľov na jednopodlažnú stavbu plus funkčná dispozícia rovná sa jednoduchý dom s jasnou koncepciou. …