V oblasti bezbariérových riešení sme získali za bezbariérový podlahový prah pre vchodové dvere ocenenie Produkt roka 2019
Galéria(6)

GU SLOVENSKO na výstave BAU 2019

V januári sme na medzinárodnej výstave BAU 2019 prezentovali naše produkty, ktoré oslovili množstvo návštevníkov. V oblasti bezbariérových riešení sme získali za bezbariérový podlahový prah pre vchodové dvere ocenenie „produkt roka 2019“.

Veľký záujem vzbudil motorický pohon HS ePower pre zdvižno-posuvné dvere, HS LiftUnit, ktorý uľahčuje ovládanie zdvižno-posuvných dverí, motoricky ovládané hákové viacbodové zámky E-POWER Home, ako aj elektronický uzamykací systém ixalo a nový pohon otváravých dverí DTN 80. Podniková skupina GU vynikla ako líder v objektovej brandži medzi viac ako 2100 vystavovateľmi.

www.g-u.sk

bezbariérový podlahový prah pre vchodové dvere
V oblasti bezbariérových riešení sme získali za bezbariérový podlahový prah pre vchodové dvere ocenenie Produkt roka 2019