Partneri sekcie:

Riešením pre zvyšovanie cien energií je zateplenie

Riešením pre zvyšovanie cien energií je zateplenie

Domácnosti by sa mali pripraviť na opätovný, možno mierny rast cien energií v najbližších rokoch. Najlepším spôsobom ako zabrániť rastu platieb za energie zostáva stále zníženie ich spotreby. „Žiaľ, obdobie relatívne nízkych cien energií sa asi opäť pomaly končí. Domácnosti, ktoré zatiaľ neobmedzili svoju spotrebu energií, budú musieť začať o tom uvažovať,“ hovorí Martina Pisoňová, marketingová manažérka Knauf Insulation.

Najväčší potenciál úspor energií sa skrýva v budovách. Riešením je preto komplexná obnova budov, ktorej súčasťou je výmena okien, dverí, vyregulovanie kúrenia a samotné  zateplenie strechy, podlahy a fasády. A hoci si komplexná  obnova vyžaduje výraznejšie vstupné investície, efekt je okamžitý a návratnosť pomerne rýchla. Už len komplexným zateplením bytového i rodinného domu sa dá ušetriť 40 – 60 % energie, ktorú používame na vykurovanie, čo v praxi znamená o 40 – 60 % nižšie zálohové platby na teplo a samozrejme aj zníženie celkových nákladov na bývanie. Náklady domácnosti zvyšujú vo všetkých smeroch práve platby za energie.

Napriek zastaveniu stavebného boomu v roku 2009 dopyt po izolačných materiáloch neklesol. Potvrdzuje to aj jediný slovenský výrobca minerálnej vlny na Slovensku, spoločnosť Knauf Insulation. „Záujem o izolačné materiály neklesá najmä z dôvodu, že mnoho vlastníkov domov v súčasnosti rekonštruuje svoje nehnuteľnosti,“ informovala Martina Pisoňová, marketingová manažérka Knauf Insulation.

Pri vysokých cenách nehnuteľností je rekonštrukcia  často finančne najdostupnejším riešením bývania. Zákazníci sa pri výbere izolačného materiálu čoraz viac zaujímajú o benefity jednotlivých izolantov a volia tie, ktoré najviac vyhovujú ich požiadavkám. „Pri zateplení je dôležitá dostatočná hrúbka izolantu a vhodne zvolený materiál. V súčasnosti je na Slovensku najpoužívanejšou hrúbkou izolantov 10 cm, v škandinávskych krajinách sa však používajú materiály s hrúbkou niekoľkonásobne vyššou.“  hovorí  Miroslav Zliechovec, produktový manažér Knauf Insulation. Ako ďalej dodal, dôležitý je aj výber izolačného materiálu, s ktorým by vlastníkom mal najlepšie poradiť odborník.

Na Slovensku je v predaji množstvo materiálov rôznej kvality, preto je dôležité starostlivo vyberať. Každý má svoje špecifiká, na základe ktorých je najvhodnejším na použitie pre jednotlivé stavebné konštrukcie. Napr. niektoré izolačné materiály sú vhodné pre šikmú strechu rodinného domu, iné pre jeho fasádu. „Vlastníci bytových či rodinných domov bývajúci pri frekventovaných cestách či železnici by mali voliť napríklad produkty z minerálnej vlny, ktorá zabraňuje prenikaniu hluku z vonkajšieho prostredia do interiéru.“ 

Podstatné je, aby bol izolačný materiál výborný vo všetkých parametroch. Popri tepelnoizolačných vlastnostiach musí  spĺňať prísne požiadavky na požiarnu bezpečnosť a izolovať pred vonkajším hlukom a v rámci bytovej výstavby aj akusticky izolovať byty vzájomne medzi sebou.

Šetriť na materiáli na zatepľovanie a predovšetkým jeho hrúbke sa absolútne neoplatí. Náklady na izolačný materiál tvoria približne 25 – 30% z celkových nákladov na zateplenie.

Zdroj: Knauf Insulation