IMG 20200902 093911 resized 20200904 020505125
Galéria(8)

Slovizol – ekologické a ekonomicky efektívne riešenie zatepľovania

Partneri sekcie:

Už viac ako 13 rokov patrí spoločnosti Slovizol stabilné miesto na trhu s tepelnoizolačnými materiálmi a jej výrobky a servis predstavujú špičkovú kvalitu Firma Slovizol je rýdzo slovenská firma so slovenským kapitálom a zamestnáva viac ako 50 zamestnancov.

IMG 3c75ce55bb19cb7f937af7aa2fe29b30 V
IMG 05a776cdafac4dc969cd32e08990e255 V
IMG 39b609ebfc635e2db40d1da54d33e303 V
IMG 47d5f3c1f582d0bcd0a7fd13960cef82 V
IMG 963e75bf1496ca650bc2fe3ae60f115e V
IMG 20200902 093911 resized 20200904 020505125
IMG 20200902 093959 resized 20200904 020504746

Výrobný program s ekologickým znižovaním množstva oxidu uhličitého v ovzduší a ekonomickým poslaním – úsporou nákladov na vykurovanie domov a bytov zahŕňa široký sortiment polystyrénových dosiek.

Polystyrén aj pri väčších hrúbkach, ktoré sú už teraz nevyhnutné pre dosiahnutie nízkoenergetických, resp. nulových domov, nepredstavuje žiadne riziko pre statiku, lebo je výrazne ľahší ako konkurenčné produkty.

V dnešnej dobe všetci veľmi citlivo vnímame otázku obehovosti materiálov a ich vplyv na životné prostredie. Firma Slovizol spolu so Združením výrobcov a spracovateľov EPS – EPS SR, ktoré je členom v európskej organizácii EUMEPS, aktívne spolupracuje na tvorbe noriem a opatrení súvisiacich s obehovým hospodárstvom v rámci Európskej únie aj na Slovensku.

Členovia združenia EPS SR sa dobrovoľne zaviazali, že v roku 2025 bude podiel recyklácie stavebného polystyrénu na Slovensku viac ako 50%. Aj v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky INCIEN hľadajú spoločne riešenia pre zlepšovanie odpadového hospodárstva aj v rámci našej krajiny. Jedným z výsledkov je aj vytvorenie mapy zberných miest, kde môžu ľudia polystyrén odovzdať.

IMG 05a776cdafac4dc969cd32e08990e255 V
Zdroj: SLOVIZOL

Stavebný polystyrén ako taký je 100% recyklovateľná komodita. Záleží iba na nás ako sme disciplinovaní a ako nakladáme so stavebným odpadom. Odrezky, ktoré vznikajú na stavbe, sa po zbere a následnom podrtení pridávajú do primárnej suroviny a tak je zabezpečená obehová životnosť tohto materiálu.

Začínajú vznikať prvé firmy na spracovanie demolačného stavebného EPS, kde sa dokáže polystyrén očistiť a separovať od lepidla a iných nečistôt, následne je použiteľný pre ďalšiu výrobu, či už priamo pre výrobcov suroviny EPS alebo pre spracovateľov.

Firma Slovizol, ako jeden z prvých výrobcov na Slovensku zabezpečuje zber zvyškov stavebného polystyrénu od svojich obchodných partnerov. Na tento účel boli vyrobené špeciálne kontajneri, umiestnené priamo v stavebninách, kde môžu zákazníci bezplatne doniesť polystyrén, ktorý im zvýšil na stavbe, resp. odrezky, ktoré vznikli.

„Na vlastné náklady zabezpečujeme zber z týchto miest. Disponujeme linkou na spracovanie odpadového polystyrénu a povoleniami od orgánov životného prostredia na jeho následné spracovanie. Kapacita tejto linky je niekoľko sto ton ročne“, vysvetľuje konateľ firmy Stanislav Sedlár.

IMG 39b609ebfc635e2db40d1da54d33e303 V
Zdroj: SLOVIZOL

Ďalším, veľmi významným krokom k ochrane životného prostredia je spolupráca medzi spoločnosťou Slovizol a regionálnym združením, ktoré združuje 57 obcí z Nitrianskeho kraja. Výsledok je, že odpadový polystyrén z viac ako 25 tisíc domácností a od takmer 81 tisíc obyvateľov nekončí na skládkach ani v prírode, ale vo firme Slovizol, kde sa následne tento polystyrénový odpad spracuje.

Zateplenie s použitím polystyrénu je absolútne bezpečné a nemá žiadny negatívny vplyv na zdravie človeka. Práca s polystyrénom je jednoduchá a veľmi komfortná. Neobsahuje žiadne škodlivé látky, ako napr. formaldehydy, ani iné agresívne a prchavé látky, ktoré môžu negatívne pôsobiť na zdravie.

Tomu zodpovedá aj pracovné oblečenie, ktoré môže byť úplne ľubovoľné. Pri práci netreba používať ochranný oblek, rukavice, okuliare, prípadne respirátor, ako je to potrebné pri práci s niektorými inými izolačnými materiálmi. Doslova človek môže zatepľovať v plážovom oblečení.

www.slovizol.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti SLOVIZOL, s.r.o.