image 96454 25 v1

Zateplenie pochôdznej povaly

Na účinnú tepelnú izoláciu pochôdznych podláh v nevykurovanom podkroví je vhodné použiť tepelnoizolačný systém, ktorý pozostáva z nosných trámikov a krížov z vysokopevnostného EPS a výplňovej izolácie na báze minerálnej vlny. 
Navrhovanie veľkoplošného vykurovania s elektrickými vykurovacími fóliami a rohožami

Navrhovanie veľkoplošného vykurovania s elektrickými vykurovacími fóliami a rohožami

Pri určovaní koncepcie veľkoplošného vykurovania si možno vybrať medzi priamovýhrevným, zmiešaným a akumulačným spôsobom vykurovania. Štandardný akumulačný systém vo forme podlahového vykurovania sprevádzajú pri prevádzke zvyčajne problémy v oblasti regulácie, ktoré sa odrážajú aj v problémoch s udržaním optimálnej …
Korková tepelná a zvuková izolácia

Korková tepelná a zvuková izolácia

Korok je prírodný materiál so špecifickou bunkovou štruktúrou, ktorá umožňuje jeho použitie na výrobu izolácií proti hluku, úniku tepla a vibráciám. Svoje uplatnenie nachádza v priemyselných a stavebných odvetviach. Využíva sa na exteriérové zateplenie fasád, izolovanie striech, ale …