Partneri sekcie:
image 90363 25 v1

Pozor na tepelné mosty v oblasti sokla

Základom kvalitnej novostavby je vhodne vybrané a správne položené murivo. Murivo sa však za ostatné roky výrazne vyvinulo, čím reagovalo na zvyšujúce sa ekologické a energetické nároky. Dnes tak dokážete s vhodnou tehlou postaviť dom, …
Tepelná izolácia soklov a spodnej stavby

Tepelná izolácia soklov a spodnej stavby

Nadmerné tepelné straty sa vyskytujú nielen v starších objektoch, ale aj v novostavbách. Riešením je zateplenie obvodových plášťov budov. Keďže tepelné mosty sa nachádzajú aj v oblasti soklov a prechodu na spodnú stavbu, nemalo by sa zabúdať ani na …