Partneri sekcie:

Osadenie parapetu pomocou parapetného systému (pracovný postup)

Pred osadením parapetného systému je potrebné zmerať výšku parapetu.

Na zabránenie prenikaniu vlhkosti pod parapet a do vnútorných vrstiev tepelnoizolačného systému je potrebné realizovať tesné, ale zároveň pružné pripojenie parapetu do omietky. Na to je vhodné systémové riešenie v podobe súpravy zasúvacích a omietkových líšt.

Súpravu tvoria dva komplety pre pravú a ľavú stranu parapetu a dva omietkové profily so sklotextilnou sieťkou. Súpravy pre ľavú a pravú stranu parapetu sú vybavené odkvapovou hranou, definovaným odvodom vody a profilovaním na spodnej strane na lepšie vlepenie do tesniaceho materiálu. Komplety na odvod vody sú inštalované vľavo a vpravo pod vonkajším ostením.

Nahrádzajú bočné tesnenie medzi parapetom a izoláciou. Tieto zasúvacie lišty sú vyrobené z vysokoodolného plastu. Omietkové profily so sklotextilnou sieťkou sa pripájajú na zasúvacie lišty a omietnu sa armovacím tmelom a omietkou.

Príprava montáže

Pred osadením parapetného systému je potrebné zmerať výšku parapetu. Jeho horná hrana by sa mala nachádzať 100 mm pod hranou okna. Tepelná izolácia s vytvoreným spádom 5° sa zreže na požadovanú dĺžku okenného otvoru. Na zadnú stranu tepelnoizolačného klinu sa nanesie stierková a lepiaca malta a klin sa nalepí na parapetné lôžko.

Stierkovacou a lepiacou maltou, ktorá pretečie, sa uzatvorí škára pri parapetnom podkladovom profile. Na obidvoch stranách parapetu sa v spodnej časti ostenia nad tepelnou izoláciou vytvorí pomocou špeciálneho rezného a brúsneho nástroja drážka pre zasúvacie lišty.

Omietkový profil so sklotextilnou sieťkou sa priloží do rohu a sklotextilná sieťka sa skráti podľa hĺbky ostenia. Škára v mieste napojenia izolačného klinu na parapetný podkladový profil sa prelepí exteriérovou vodotesnou okennou páskou. Na tepelnoizolačný klin sa potom nanesie stierková a lepiaca malta.

Montáž parapetu

Omietkový profil sa vlepí do zahĺbenia v ostení. Na vonkajšiu hranu parapetu sa prilepí do stierkovej a lepiacej malty na tepelnoizolačnom kline parapetný profil so sieťkou a na hornú plochu izolačného klinu s armovacou sieťkou. A začistí sa základnou vrstvou a omietkou.

Potom sa zmeria svetlá šírka parapetného lôžka, podľa ktorej sa zvolí parapetná doska. Parapet sa zasunie a priskrutkuje na parapetný profil. Spodná časť parapetu sa prilepí MS polymérovým lepidlom.

INFO O MATERIÁLI:

» Systémová súprava zasúvacích a omietkových líšt z odolného plastu na tesné osadenie parapetu; dva komplety pre pravú a ľavú stranu parapetu s odkvapovou hranou, definovaným odvodom vody a profilovaním na spodnej strane pre lepšie vlepenie do tesniacej hmoty, dva omietkové profily so sklotextilnou sieťkou.

Čo budete potrebovať

 • Parapetný systém
  Systém SOL-PAD 280/20
  pre hĺbku parapetu do 280 mm, zásuvná výška parapetu: 20 mm, spád parapetu: 5°, šírka sieťky: 130 mm, ks = 36,36 €
  Systém SOL-PAD 280/30
  pre hĺbku parapetu do 280 mm, zásuvná výška parapetu: 30 mm, spád parapetu: 5°, šírka sieťky: 130 mm, ks = 40,51 €
  Systém SOL-PAD 420/20
  pre hĺbku parapetu nad 280 mm, zásuvná výška parapetu: 20 mm, spád parapetu: 5°, šírka sieťky: 130 mm, ks = 65,36 €
  Obsah súpravy:
  – nasúvací profil (P) – 1 ks
  – nasúvací profil (L) – 1 ks
  – nasúvací profil so sieťkou – 2 ks
 • Tepelnoizolačný klin
  spád 5°
 • Exteriérová vodotesná okenná páska
 • Hybridné kartušové lepidlo
 • Stierková a lepiaca malta
 • MS polymérové lepidlo
 • Náradie a pomôcky
  rezný a brúsny nástroj SOL-PAD TOOL
  odlamovací nôž
  murárska lyžica

01 | Výška parapetu

Pred osadením parapetného systému sa zmeria výška parapetu. Horná hrana parapetu by sa mala nachádzať 100 mm pod hranou okna.
01 | Výška parapetu
01 | Výška parapetu | Zdroj: HPI-CZ

02 | Zrezanie tepelnej izolácie

Tepelná izolácia s vytvoreným spádom 5° sa zreže na požadovanú dĺžku okenného otvoru.
02 | Zrezanie tepelnej izolácie
02 | Zrezanie tepelnej izolácie | Zdroj: HPI-CZ

03 | Nalepenie izolačného klinu

Na zadnú stranu tepelnoizolačného klinu sa nanesie stierková a lepiaca malta a klin sa nalepí na parapetné lôžko. Pretečenou stierkovacou maltou sa uzatvorí škára pri parapetnom podkladovom profile.
03 | Nalepenie izolačného klinu
03 | Nalepenie izolačného klinu | Zdroj: HPI-CZ

04 | Vytvorenie drážky pre lišty

Na obidvoch stranách parapetu sa v spodnej časti ostenia nad tepelnou izoláciou vytvorí pomocou špeciálneho rezného a brúsneho nástroja drážka pre zasúvacie lišty.
04 | Vytvorenie drážky pre lišty
04 | Vytvorenie drážky pre lišty | Zdroj: HPI-CZ

05 | Skrátenie sklotextilnej sieťky

Omietkový profil so sklotextilnou sieťkou sa priloží do rohu a sieťka sa skráti podľa hĺbky ostenia.
05 | Skrátenie sklotextilnej sieťky
05 | Skrátenie sklotextilnej sieťky | Zdroj: HPI-CZ
KategórieZáklady a hrubá stavba