Ako vložiť výstuž do pórobetónového muriva pod otvorom (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je pri normálnych teplotách spracovateľná približne štyri hodiny.

Čo budete potrebovať

 • Obvodové murivo
  Ytong Lambda YQ
  rozmery (d. × v. × š.): 375 × 249 × 599 mm, 450 × 249 × 499 mm (profilovanie: pero + drážka + úchopové kapsy), m2 od 59,53 € alebo rozmery (d. × v. × š.): 375 × 249 × 549 mm, 375 × 249 × 499 mm (bez profilovania, hladká), m2 od 83,15 €
 • Lepiaca malta
  Ytong lepiaca malta
  spotreba: približne 14 až 17 kg/m3, papierové vrece, 17 kg 7,15 €
 • Oceľová výstuž
  profilovaná oceľ, ∅ 6 mm
 • Náradie a pomôcky
  meter, ceruzka, ručný drážkovač, metlička, plastová nádoba, ochranné rukavice, murárska lyžica, hladidlo, elektrické miešadlo, gumené kladivo, vodováha, hoblík
Vloženie výstuže do muriva pod otvorom
Vloženie výstuže do muriva pod otvorom | Zdroj: Xella

Detail vystuženia muriva pod okenným otvorom

 • Obvodové murivo Ytong Lambda YQ, hrúbka 500 mm
 • Lepiaca malta Ytong lepiaca malta
 • Oceľová výstuž profilovaná oceľ, ∅ 6 mm
 • Penetračný náter ST Line Asfaltový penetračný lak ALP
 • Asfaltovaný hydroizolačný pás ST line elast G200 S40 mineral
 • Tvárnica na obmurovku Ytong tvárnica pre obmurovku
 •  Extrudovaný polystyrén na zateplenie parapetu a ostenia
 • Tesniaci povrazec nenasiakavý + Tesniaca páska
Zdroj: Xella

01 | Vymeranie drážok

Na predposlednom rade tvárnic pod parapetom sa vymerajú v mieste otvoru so šírkou väčšou ako 1 500 mm drážky. Dĺžka drážky má presahovať na každej strane min. 500 mm za budúce ostenie.

Zdroj: Xella

02 | Umiestnenie drážky/drážok

Drážka sa vytvorí v strede hrúbky muriva, pri murive so šírkou 375, 450 a 500 mm sa vytvoria dve drážky, vo vzdialenosti 100 mm od okraja tvárnice.

Zdroj: Xella

03 | Zhotovenie drážky

Drážka s rozmerom približne 40 × 40 mm sa vytvorí pomocou ručného drážkovača, prípadne frézy.

Zdroj: Xella

04 | Vyčistenie drážok

Drážky s požadovanou dĺžkou (min. 500 mm za budúce ostenie na každú stranu) sa dôkladne vyčistia ručnou metličkou.

Zdroj: Xella

05 | Navlhčenie drážky

Metličkou namočenou vo vode sa odstráni prach a zvyšné nečistoty. Drážka sa zároveň navlhčí, čím sa zlepší prídržnosť malty s vloženou výstužou na tvárnici.

Zdroj: Xella

06 | Malta do polovice drážky

Drážka sa do polovice výšky vyplní cementovou maltou alebo tenkovrstvovou lepiacou maltou.

Zdroj: Xella

07 | Vloženie výstuže

Do drážky vyplnenej maltou sa vloží výstužný prút z profilovanej ocele s priemerom min. 6 mm.

Zdroj: Xella

08 | Presah výstuže

Výstužný prút musí presahovať min. 500 mm za budúce ostenie.

Zdroj: Xella

09 | Vyplnenie drážky maltou

Po vložení prúta do drážky sa drážka úplne zaplní maltou a malta sa zahladí.

Zdroj: Xella

10 | Posledný rad tvárnic

Po zahladení malty v drážkach sa domuruje posledný rad tvárnic parapetu, pritom je potrebné dbať na dodržanie správnej väzby  tvárnic aj vzhľadom na budúci otvor.

Zdroj: Xella

11 | Maltové lôžko

Murovacia malta sa nanesie murárskou lyžicou v pásoch na celú šírku muriva 5 až 10 mm od okrajov.

Zdroj: Xella

12 | Uloženie tvárnic

Do lôžka z tenkovrstvovej lepiacej malty (hrúbka 1 až 3 mm) sa uložia jednotlivé tvárnice.

Zdroj: Xella

13 | Doplnková tvárnica

Do strednej časti budúceho otvoru sa umiestni doplnkový kus tak, aby sa dodržala správna väzba muriva.

Zdroj: Xella

14 | Vyrezanie drážok

Na odrezku tvárnice sa vyrežú chýbajúce drážky. Ak sa použije tvárnica s hladkým rezom, je potrebné dbať na premaltovanie aj zvislej škáry. Hladká strana tvárnice nesmie doliehať k peru.

Zdroj: Xella

15 | Domurovanie tvárnic

Tvárnice sa nakoniec domurujú na požadovanú výšku parapetu.

Ako na maltu

Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je pri normálnych teplotách spracovateľná približne štyri hodiny. Podklad na nanášanie malty musí byť pevný, čistý a zbavený prachu. Malta sa naťahuje celoplošne v rovnomernej vrstve murárskou lyžicou so zubom 5 × 5 mm.

Výstuž pod parapet

Pri otvoroch širších ako 1 500 mm sa v pórobetónovom obvodovom murive odporúča pod parapet umiestniť do vopred pripravenej drážky v predposlednom rade tvárnic výstuž. Vložením výstuže do predpripravených drážok sa eliminujú priečne sily v oblasti sústredeného namáhania, čím sa zabráni poškodeniu muriva v oslabenej časti. 

Dĺžka drážky 

Dĺžka drážky sa vymeria tak, aby výstuž presahovala min. 500 mm za budúce ostenie. Drážka sa vytvorí v strede hrúbky muriva ručným drážkovačom, pri murive so šírkou 375, 450 a 500 mm sa odporúča vytvoriť dve drážky, vo vzdialenosti 100 mm od okraja tvárnice. Drážka by mala mať rozmery približne 40 × 40 mm. Na jej vytvorenie sa môže použiť okrem ručného drážkovača aj fréza alebo tzv. flexa. Drážka s dĺžkou rovnajúcou sa šírke otvoru plus 500 mm na každú stranu sa dôkladne vyčistí ručnou metličkou. 

Vloženie výstuže do malty 

Drážka sa do polovice výšky vyplní cementovou maltou alebo tenkovrstvovou lepiacou maltou. Suchá zmes lepiacej malty sa zmieša s vodou (17 kg/4,8 l) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým nevznikne vláčna hmota s pastovitou konzistenciou bez hrudiek. 

Po 5 minútach zrenia sa znovu premieša. V prípade potreby je možné maltu rozriediť s 1 až 2 dl vody. Do drážky vyplnenej maltou sa vloží výstužný prút z profilovanej ocele tak, aby presahoval min. 500 mm za budúcu senu (ostenie). Drážka sa potom úplne zaplní maltou a malta sa zahladí. 

Nadväzujúce murárske práce 

Po zahladení malty v drážkach je možné hneď bez technologickej prestávky vymurovať posledný rad tvárnic parapetu, pritom je potrebné dbať na dodržanie správnej väzby tvárnic aj vzhľadom na budúci otvor. 

Pri murovaní je potrebné nanášať murovaciu maltu na celú šírku muriva 5 až 10 mm od okrajov. Tvárnice sa kladú do tenkovrstvovej lepiacej malty bežným spôsobom. Do strednej časti budúceho otvoru je potrebné umiestniť doplnkový kus tak, aby sa dodržala správna väzba muriva. 

Na odrezku tvárnice sa môžu vyrezať chýbajúce drážky. Ak sa použije hladký rez, je potrebné dbať na premaltovanie aj zvislej škáry. Hladká strana tvárnice však nikdy nesmie doliehať k peru. Tvárnice sa nakoniec domurujú na požadovanú výšku parapetu, ak je to potrebné. 

Maltové lôžko 

Vytlačené zvyšky malty sa nerozotierajú, po zaschnutí sa zoškrabnú hoblíkom alebo ostrou hranou murárskej lyžice.