01 STAGE GARDEN gallery Foto Jakub Sobotka 607C2338 HLAVNĚ FOTO
Galéria(27)

Minimalizmus stage garden necháva vyniknúť umenie

Partneri sekcie:

Objektu novej výstavnej plochy stage garden GALLERY CREARS v Rožnove pod Radhoštěm bol zámerne daný až asketický výraz, aby vyniklo to, o čo v galérii ide predovšetkým – vystavovať umenie. Druhým dôvodom minimalistického poňatia novostavby, ktorú navrhol Ing. arch. Karel Janča, bola aj bezprostredná blízkosť drobnej hrázdenej stavbičky, ktoré sa hovorí Altán.

Rozpadajúci sa objekt Altánu, ktorý pamätá ešte časy rožnovského kúpeľníctva, odkúpili od mesta začiatkom 90. rokov mladí manželia – akademický sochár Igor Kitzberger a akademická architektka Ingrid Kitzbergerová a pretvorili ho na výstavnú galériu, no čoskoro zistili, že priestor nie je celkom vhodný na tento zámer, a tak tu vznikla predajná galérie KUK kováča Václava Kitzbergera (otecka Igora) orientovaná prevažne na produkty umeleckého kováčstva. Sen o výstavbe galérie moderného umenia im však zostal a pomaly sa začal naplňovať, keď sa im v novom tisícročí podarilo od mesta kúpiť priľahlý pozemok.

01 STAGE GARDEN gallery Foto Jakub Sobotka 607C2338 HLAVNĚ FOTO
02 STAGE GARDEN gallery Foto Jakub Sobotka 607C4133
03 STAGE GARDEN gallery Foto Jakub Sobotka 607C2298
04 STAGE GARDEN gallery Foto Jakub Sobotka 607C1452
5
06
07
08

Z celkového konceptu vytvorenia centra umenia v podobe komplexu výstavných pozičných objektov v lokalite Na zahradách vrátane súčasného Altánu je teraz novo zrealizovaný prvý diel mozaiky – stage garden GALLERY CREARS. Vznikol atraktívny, moderný a súčasný priestor na realizáciu autorských aj skupinových výstav pre potreby súkromnej galérie ako naplnenie vízie manželov byť nezameniteľnou galériou so zahraničným presahom, čo dosiahli v spolupráci s významnými umelcami.

5

„Objekt novej galérie stojí za zmieňovaným Altánom až v druhom rade a hlási sa o slovo svojou vykukujúcou vežou s dominantným veľkoplošným bezrámovým rohovým oknom – svietiacim okom. Novostavbe bol zámerne daný asketický výraz, ktorý tvorí neutrálne pozadie pre vlastné vystavované diela, teda pre to, o čo ide predovšetkým, pre vystavované umenie,“ vysvetľuje autor návrhu Ing. arch. Karel Janča a pokračuje: „Dôležitú rolu v celkovom výraze zohráva vstupný portál s jednoduchým základným kompozičným členením otvorov a zapusteným vstupom, rovnako ako krehké okenice – posuvné tieniace plechové panely s vypaľovanými figuratívnymi motívmi, ktoré sú umeleckým dielom a trvalou súčasťou expozície. Hra svetiel, slnka a tieňov na bielej hmote je tak umocnená nielen na vonkajšej tvári budovy, ale aj v interiéri. Dodáva výstavnej expozícii ďalšiu napínavú tajomnú meniacu sa atmosféru.“

06

Novostavba stage garden GALLERY CREARS je poňatá ako murovaný jednovrstvový konštrukčný systém z brúsených tepelnoizolačných tehál HELUZ FAMILY 50 2in1 s vnútornými železobetónovými a oceľovými stĺpmi a so stropnými železobetónovými monolitickými doskami. Objekt je založený na základových betónových pásoch a pätkách. Strešnú krytinu plochých striech tvorí povlaková hydroizolácia z mäkčeného PVC krytá okruhliakmi. Vnútorná podlaha je betónová, povrchovo leštená. Vonkajšie spevnené plochy sú betónové monolitické s povrchovou úpravou kefovaním.

19

Dispozícia novostavby je poňatá ako jeden výstavný priestor delený mobilnými paravánmi so vstavaným blokom priestorov hygienického a technického zázemia. „Nemenej podstatnú výtvarnú výrazovú rolu zohráva aj okolitý parter a jeho vymedzenie plotom z betónových múrov, vypaľovaných plechových panelov a živého oplotenia. Umenie tu doplňuje architektúru a naopak, vzájomne sa prelínajú. Tak je to vlastne v galérii správne,“ doplňuje Ing. arch. Karel Janča

13 STAGE GARDEN gallery Foto Jakub Sobotka 607C4090
Zdroj: Jakub Sobotka

Priľahlý parter galérie je poňatý ako otvorená výstavná plocha, rozširuje tak nadväzujúci verejný uličný priestor.

Názov: Výstavná galéria: stage garden GALLERY CREARS, http://stagegarden.cz , http://www.galeriecrears.cz/stagegarden
Autor: Ing. arch. Karel Janča, janca architect, http://jancaarchitect.blogspot.com
Spolupráca: Martin Kaňák, akad. arch., Ingrid Kitzbergerová, MgA. Ivana Štenclová (návrh okeníc a plotových dielcov)
Realizácia: 2018 – 2019
Autori fotografií: Jakub Sobotka, Natálie Jančová, Ing. Petr Kolmačka

ZDROJ: PR článok spoločnosti HELUZ