Montáž drevovláknitého izolačného klinu pod parapet (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Po osadení okna sa pred montážou parapetného klinu poistná hydroizolačná fólia musí zrezať do tvaru polmesiaca.

Miesto styku okna s obvodovou konštrukciou predstavuje citlivý detail, ktorý je potrebné bezpečne vyriešiť použitím vhodných materiálov. Vzhľadom na to, že sa na vyhotovení tohto detailu zúčastňuje viacero firiem (dodávateľ drevenej konštrukcie, fasádnik, dodávateľ montáže okien, prípadne roliet alebo žalúzií), je potrebné tento detail dôkladne naplánovať a vyhotoviť tak, aby sa zabezpečila dlhodobá funkčnosť.

Na tento účel je vhodné použiť pri drevostavbách drevovláknitý izolačný klin, ktorý sa montuje pod parapety. Funguje ako druhá vodonosná úroveň a zabraňuje tomu, aby prípadná vlhkosť v oblasti parapetu poškodila vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém a vrstvy nachádzajúce sa pod ním. Zároveň vytvára spoľahlivú ochranu pred nárazovým dažďom a snehom.

Postup montáže

Pred samotným osadením drevovláknitého izolačného klinu sa v mieste parapetu osadí difúzne otvorená poistná hydroizolačná fólia ako dočasná ochrana pred poveternostnými vplyvmi do času samotnej montáže okna. Montáž okna sa realizuje na poistnú hydroizolačnú fóliu.

Po osadení okna sa pred montážou parapetného klinu poistná hydroizolačná fólia musí zrezať do tvaru polmesiaca (postupový krok 5). Potom sa na drevovláknitý izolačný klin nalepí lepiaca páska so špeciálnou fóliou, určená na prelepenie škár a stykov drevovláknitých dosiek a spojov izolačného klinu, a to tak, aby vznikla trojstranná „vaňa“.

Postupne sa z lepiacej pásky odstraňuje ochranný papier a páska sa prilepí pritlačením na podklad. Na zvislej hrane sa odporúča ponechať ochranný papier na lepiacej páske až do montáže drevovláknitého izolačného klinu. Na vytvorenie rohu sa lepiaca páska skráti na dvojnásobok šírky izolačného klinu. V strede sa zastrihne do dvoch tretín a zlepí sa.

Na zabezpečenie pred naddvihnutím drevovláknitého izolačného klinu sa na poistnú hydroizolačnú fóliu v kolmom smere na parapet nanesú pásy tmelu (jednokomponentové flexibilné lepidlo) vo vzájomnej vzdialenosti ≤ 300 mm po celej dĺžke parapetu. Na flexibilný tmel sa osadí drevovláknitý izolačný klin. Krycí papier na nalepenej lepiacej páske sa ohne nahor, aby ho bolo možné ľahšie odstrániť.

Po osadení do ostenia sa upraví poloha izolačného klinu, odlepí sa krycí papier z lepiacej pásky a lepiaca pása sa pritlačí na podklad. Na bezpečné napojenie omietky sa pod drevovláknitý izolačný klin namontuje atikový profil pomocou skrutiek z nehrdzavejúcej ocele alebo montážnych spôn. Presah fólie sa pomocou flexibilného tmelu zlepí s odkvapničkou atikového profilu.

INFO O MATERIÁLI:

» Drevovláknitý izolačný klin – hydrofobizovaná drevovláknitá doska s nakašírovanou difúzne otvorenou a vodoodpudivou fóliou, určená na montáž pod parapety ako druhá ochrana pred zatekaním vody.
» Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti l = 0,047 W/(m . K), odolnosť proti tlaku vody (vodný stĺpec) ≥ 400 cm, trieda reakcie na oheň E.

Osadenie parapetu

Na osadený drevovláknitý izolačný klin sa nanesú v kolmom smere pásy flexibilného tmelu vo vzájomnej vzdialenosti ≤ 300 mm na pružné upevnenie parapetu. Šikmo nalepené tesniace penové pásky bezpečne odvedú prípadnú vlhkosť k odkvapničke. Na flexibilný tmel sa osadí parapet tak, aby sa zadný ohyb plechu nachádzal v príslušnej drážke okna a predný ohyb vo vzdialenosti ≥ 30 mm od omietky.

Po osadení parapetu možno namontovať dosky na ostenie. Na prednú a bočnú hranu izolačnej dosky ostenia, ktorá bude v styku s oknom a parapetom, je potrebné nalepiť ako ochranu pred dažďom tesniacu penovú pásku.

Na drevenú rámovú konštrukciu v mieste ostenia sa nanesú pásy flexibilného tmelu na bezpečné upevnenie dosky na ostenie. Doska na obloženie ostenia sa osadí tak, aby lícovala s vonkajšou hranou obvodového plášťa (ETICS). Je potrebné počítať s prípadným rozšírením okenného rámu.

Doska osadená na ostení sa pripevní pomocou širokých spôn alebo skrutiek z nehrdzavejúcej ocele a flexibilný tmel sa nechá vytvrdnúť. Na namontované dosky ostenia sa osadí omietková lišta, ktorá zabezpečí bezpečné zakončenie omietky.

TIP

TESNIACE PENOVÉ PÁSKY
Uchovanie tesniacich penových pások v chladiacom boxe zabraňuje ich veľmi rýchlemu rozpínaniu.

FLEXIBILNÝ TMEL
Trvalo elastické lepidlo STEICOmulti ll s vysokou pevnosťou v tlaku. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Môže sa prekryť omietko- vým systémom, UV stabilný, bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel a silikónu, rýchle tvrdnutie (približ- ne 3 mm pásik do 24 hodín). Veľmi dobrá priľnavosť na množstvo podkladov (aj mokrých).

Čo budete potrebovať

 • Drevovláknitý izolačný klin
  STEICOfix
  rozmery (š. × h.): 100 × 20 mm, 140 × 20 mm, 180 × 20 mm, 260 × 30 mm, dĺžka: 1 350 mm, sklon 5°, m = od 11,29 €
 • Poistná hydroizolačná fólia
  STEICOmulti UDB
  plošná hmotnosť: 160 g/m2, hodnota sd ≤ 0,04 m, šírka: 1 500 mm, dĺžka kotúča 50 m, m2 = 2,81 €
 • Lepiaca páska so špeciálnou fóliou
  STEICOmutli tape F
  šírka: 50, 100 a 150 mm, dĺžka: 25 m, kotúč = od 41,30 € 
 • Flexibilný tmel
  STEICOmulti fill
  plastová kartuša, 310 ml = 12,50 €
 • Atikový profil
 • Skrutky z nehrdzavejúcej ocele
 • Tesniaca penová páska
 • Náradie
  kladivo
  ostrý nôž
  aplikačná pištoľ
  drevené kliny
  akumulátorový skrutkovač
  sponkovačka
Na bezpečné napojenie omietky sa pod drevovláknitý izolačný klin namontuje atikový profil.

01 | Ochrana parapetu

Pred samotným osadením drevovláknitého izolačného klinu sa v mieste parapetu osadí difúzne otvorená poistná hydroizolačná fólia ako dočasná ochrana pred poveternostnými vplyvmi do času samotnej montáže okna.

01 | Ochrana parapetu
01 | Ochrana parapetu | Zdroj: Jaf Holz

02 | Zrezanie hydroizolačnej fólie

Montáž okna sa realizuje na poistnú hydroizolačnú fóliu. Po osadení okna sa pred montážou parapetného klinu zreže poistná hydroizolačná fólia do tvaru polmesiaca.

02 | Zrezanie hydroizolačnej fólie
02 | Zrezanie hydroizolačnej fólie | Zdroj: Jaf Holz

03 | Lepiaca páska na klin

Na drevovláknitý izolačný klin sa nalepí kvalitná lepiaca páska so špeciálnou fóliou tak, aby vznikla trojstranná „vaňa“.

03 | Lepiaca páska na klin
03 | Lepiaca páska na klin | Zdroj: Jaf Holz

04 | Vytvorenie rohu z pásky

Na vytvorenie rohu sa lepiaca páska skráti na dvojnásobok šírky izolačného klinu. V strede sa zastrihne do dvoch tretín a zlepí sa.

04 | Vytvorenie rohu z pásky
04 | Vytvorenie rohu z pásky | Zdroj: Jaf Holz
04 | Vytvorenie rohu z pásky
04 | Vytvorenie rohu z pásky | Zdroj: Jaf Holz

05 | Flexibilný tmel

Po celej dĺžke parapetu sa na poistnú hydroizolačnú fóliu v kolmom smere na parapet nanesú pásy flexibilného tmelu vo vzájomnej vzdialenosti ≤ 300 mm.

05 | Flexibilný tmel
05 | Flexibilný tmel | Zdroj: Jaf Holz