Partneri sekcie:

Priečka z pórobetónu (pracovný postup)

Na vnútorné omietanie sú vhodné vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón. Keramické obklady možno aplikovať priamo na murivo bez omietky.

05 | Založenie prvého radu

Pod budúcu nenosnú priečku sa rozprestrie separačná fólia, napríklad asfaltovaná lepenka. Prvý rad sa zakladá do lôžka zo zakladacej tepelnoizolačnej malty s hrúbkou minimálne 10 mm pod celou plochou tvárnice.

Založenie prvého radu
Založenie prvého radu | Zdroj: Xella

06 | Rovnosť

Pri založení prvého radu priečky treba dbať na rovnosť, ktorá sa kontroluje vodováhou. Prípadné nerovnosti možno korigovať poklepaním gumeným kladivom.

Rovnosť
Rovnosť | Zdroj: Xella

07 | Dilatačná medzera

Medzi nosnou stenou a priečkou sa nechá dilatačná medzera so šírkou min. 10 mm, do ktorej sa vloží pás minerálnej vlny alebo sa po vymurovaní vyplní nízkoexpanznou montážnou penou.

Dilatačná medzera
Dilatačná medzera | Zdroj: Xella

08 | Priečka – nosná stena

Priečka sa k nosnej stene prichytí pružne pomocou murivovej spojky ohnutej do tvaru L (ak sa neosadila predtým do ložnej škáry nosnej steny).

Priečka – nosná stena
Priečka – nosná stena | Zdroj: Xella

09 | Prichytenie spojky

Na prichytenie sa odporúča použiť rozperku a skrutku alebo klinec s protikoróznou úpravou.

Prichytenie spojky
Prichytenie spojky | Zdroj: Xella

10 | Lepiaca malta na spojku

Na spojky muriva z nehrdzavejúcej ocele sa nanesie lepiaca malta, ktorá sa rozprestrie murárskou lyžicou. Je potrebné dbať na správne previazanie tvárnic. Ak je potrebné vytvoriť roh, treba tiež dbať na správne preväzovanie tvárnic. Väzba sa musí striedať v každom rade tak, ako je zvykom pri zhotovovaní muriva z kusových stavív.

Lepiaca malta na spojku
Lepiaca malta na spojku | Zdroj: Xella

11 | Druhý rad

Na murovanie ďalšieho radu priečok sa používa tenkovrstvová malta, ktorá sa nanáša v hrúbke 1 až 3 mm. Lepiacu maltu je potrebné nanášať murovacou lyžicou aj na zvislé spoje tvárnic.

Druhý rad
Druhý rad | Zdroj: Xella

12 | Pružný styk

Priečka sa od stropu oddelí pružným stykom –
minerálnou vlnou alebo nízkoexpanznou PUR penou. Horný rad sa na strop pripevní spojkou (v každom druhom styku, po 1 200 mm.)

Pružný styk
Pružný styk | Zdroj: Xella

TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy Xella

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 03/2020.