Zabudovanie stavebného puzdra do muriva (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Stavebné puzdro na posuvné otváranie dverí nahrádza časť dverí a zároveň chráni zasunuté dverné krídlo vnútri. Uľahčuje manipuláciu s dverným krídlom a nepotrebuje prah, čím vzniká bezbariérové riešenie. Stavebné puzdro je vhodné na zabudovanie tak do murovanej priečky, ako aj do priečky zo sadrokartónu.

Pri zabudovaní stavebného puzdra do priečky, kde je potrebná predmurovka, treba zabezpečiť pevné spojenie bočnice stavebného puzdra s predmurovkou.

Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru na montáž stavebného puzdra do murovaného systému sú H + 20 mm × E + 40 mm, kde H je celková výška stavebného puzdra a E celková šírka stavebného puzdra. Vonkajšia hrúbka stavebného puzdra je 100 mm alebo pri užšom variante 75 mm. Hrúbka dokončenej murovanej alebo sadrokartónovej priečky na puzdro s vonkajšou hrúbkou 100 mm je 125 mm.

Užší variant puzdra s hrúbkou 75 mm sa osádza do priečky s hrúbkou 100 mm. Stavebný otvor, do ktorého sa bude montovať stavebné puzdro, musí mať vyhotovený preklad, pretože puzdro nie je schopné prenášať zaťaženie priečky. Hrubý stavebný otvor sa pripravuje na úroveň dokončenej podlahy.

Pri puzdrách s priechodom viac ako 1 000 mm je potrebné lištu zavesiť na pomocné plechy nad priechodom a kotviť do prekladu.

Príprava otvoru

Príprava otvoru závisí od toho, či sa bude stavebné puzdro osádzať už do existujúcej priečky (variant A) alebo sa bude stavebný otvor murovať súbežne s priečkou (variant B). Pri variante A, teda zabudovaní puzdra do existujúcej priečky, je potrebné pripraviť hrubý stavebný otvor v závislosti od šírky čistého priechodu.

Výška stavebného otvoru je stanovená od vrchnej vrstvy dokončenej podlahy (dlažba, plávajúca podlaha). Do otvoru je potrebné vložiť preklad a vyhotoviť výseky na kotviace plechy podľa ich polohy na drevenej stojine a na zadnej strane plechovej kapsy.

Pri variante B sa zostavené stavebné puzdro postupne zamuruje. Na existujúcu podlahu sa po priamke budúcej priečky vyhotoví stavebný základ s rozmermi puzdra (dĺžka × šírka). Takto pripravený základ sa vytiahne do výšky budúcej čistej podlahy. Do rovnakej výšky sa upraví podlaha pod protiľahlým dielom puzdra. V dvernom priechode sa základ nerealizuje.

Na pripravený základ sa postaví puzdro a zaistí sa proti vyvráteniu (opora dvoch dosiek proti sebe). Potom sa začne s murovaním priečky vo voľnom priestore tak, aby sa každý rad murovacieho materiálu domuroval až k puzdru. Zároveň sa zamurovávajú kotviace tyče. Pri murovaní priečky je potrebné po dosiahnutí výšky puzdra osadiť preklad tak, aby puzdro nebolo zaťažené murivom nad sebou.

Tip na presné osadenie puzdra: Pri osadzovaní puzdra je potrebné vždy používať vodováhu. Od jeho presného osadenia závisí správna funkcia dverného systému. Puzdro je potrebné dôkladne vyrovnať tak vo vodorovnej (podľa koľajnice), ako aj vo zvislej polohe.

Omietanie puzdra

Pri osadení stavebného puzdra do murovanej priečky sa nanáša omietka postupne. Najskôr sa vyhotoví podkladová vrstva. Na zabudované stavebné puzdro sa nanesie spojovací mostík (adhézny mostík podľa odporúčaní výrobcu omietkového systému).

Pozor, kov je nenasiakavý materiál. Na takto vytvorený podklad sa nanesie základná vrstva, ktorú tvorí jadrová (hrubá) omietka, tak, aby úplne prekryla armovaciu sieť, ktorá je pevnou súčasťou stavebného puzdra. Táto omietka sa môže naniesť vo viacerých vrstvách podľa charakteru omietkového systému. Pri zabudovaní puzdra do priečky z muriva je potrebné do poslednej vrstvy jadrovej omietky vložiť armovaciu tkaninu tak, aby presahovala spoj medzi stavebným puzdrom a murivom o 150 mm.

Na základnú vrstvu sa potom nanesie finálna vrstva. Na tehlové murivo sa nanesie štuková (jemná) omietka. Na pórobetónové murivo sa nanesie stierka, do ktorej sa vloží armovacia tkanina, a v druhom kroku sa nanesie štuková (jemná) omietka. Po úprave muriva a vyschnutí omietky sa demontujú dištančné vzpery.

Čo budete potrebovať

 • Stavebné puzdro
  JAP NORMA STANDARD
  Balenie obsahuje:
  – plechová kapsa, 1 ks
  – horný kryt s vodiacou lištou, 1 ks
  – drevená stojina, 1 ks
  – dištančná vzpera, 2 ks
  – montážny balíček na zostavovanie stavebného puzdra, 1 ks:
  4 ks H = skrutka, 4 × 30 mm
  12 až 24 ks P = skrutka – 2,9 × 13 mm
  2 ks T = rozperka, 8 mm
 • Nízkoexpanzná montážna pena
 • Náradie a pomôcky: skrutkovač, aplikačná pištoľ, ostrý nôž

01 | Kontrola rozmeru a typu

Pred samotnou montážou stavebného puzdra sa podľa informácií na krabici skontroluje dodaný rozmer a typ.

 Kontrola rozmeru a typu
Kontrola rozmeru a typu | Zdroj: J.A.P. Slovakia

02 | Kontrola dodávky

Po vybalení z krabice sa skontroluje úplnosť dodávky. Ak niektoré z deklarovaných súčastí balenia chýbajú, je potrebné túto informáciu nahlásiť dodávateľovi.

Kontrola dodávky
Kontrola dodávky | Zdroj: J.A.P. Slovakia

03 | Demontáž prepravného krytu

Z hornej časti plechovej kapsy sa odstráni priskrutkovaný plechový kryt. Skrutky je potrebné zachovať na zoskrutkovanie vodiacej lišty s plechovou kapsou. Na miesto krytu sa osadí vodiaca lišta tak, aby koľajnica zapadala do plechovej kapsy.

Demontáž prepravného krytu
Demontáž prepravného krytu | Zdroj: J.A.P. Slovakia

04 | Spojenie hornej lišty a koľajnice

Vodiaca lišta sa zmontuje s plechovou kapsou pomocou skrutiek s rozmerom 2,9 × 13 mm cez vopred pripravené otvory. S montážou sa začína v guľatom otvore v prednej časti plechovej kapsy a pokračuje sa skrutkovaním cez oválne otvory smerom na koniec vodiacej lišty.

Spojenie hornej lišty a koľajnice
Spojenie hornej lišty a koľajnice | Zdroj: J.A.P. Slovakia

05 | Nasadenie drevenej stojiny

Vodiaca lišta sa zoskrutkuje s drevenou stojinou pomocou dvoch skrutiek s rozmerom 4 × 30 mm.

Nasadenie drevenej stojiny
Nasadenie drevenej stojiny | Zdroj: J.A.P. Slovakia