Vizualizácia cyklomosta medzi slovenskou obcou Dobrohošť a maďarskou obcou Dunakiliti.

Cyklomost Dobrohošť – Dunakility bude mať vyhliadkovú galériu. Začala sa príprava jeho výstavby

Slovensko a Maďarsko odovzdali staveniská tento rok a prebiehajú prípravné práce . Otvorenie inžinierskeho diela s pylónmi v tvare V, ktoré spojí Malý Žitný ostrov a Szigetkoz, je naplánované na jar 2024.

O infraštruktúrnom projekte informovali v utorok predstavitelia viacerých rezortov z oboch krajín na úvodnej konferencii v Bratislave. Ide o dlhodobú iniciatívu oboch štátov, projektová dokumentácia bola vypracovaná a financovaná z Programu cezhraničnej spolupráce SR-Maďarsko  2007-2013. Stavebné povolenie na práce na svojom území získali krajiny ešte v roku 2015.

Dĺžka stavby na slovenskej strane je 1,7 kilometra a na maďarskej 0,8 kilometra. Medzinárodné verejné obstarávanie na zhotoviteľa hlavného celku – premostenia – vyhrala slovenská spoločnosť Ingsteel. O zhotoviteľovi prvej časti na slovenskej strane rozhodne medzinárodné verejné obstarávanie.

Stavebné práce v troch súbežne prebiehajúcich častiach:

  • Prístupová komunikácia a most nad inundáciou (Slovensko)
  • Spoločná časť, hlavný most nad korytom Dunaja cca 250 metrov
  • Prístupová komunikácia a most nad inundáciou (Maďarsko)

Cyklomost so závesnými lanami so šírkou lávky 4 metre bude okrem peších a cyklistov slúžiť aj záchranárskym zložkám a vozidlám údržby. Peší a cyklisti nebudú oddelení zábranou. Na slovenskej strane mosta bude navyše vyhliadková galéria.

Cyklomost Dobrohošť-Dunakility v pohraničnom slove
Cyklomost Dobrohošť-Dunakility v pohraničnom slove | Zdroj: Vodohospodárska výstavba

Táto infraštruktúra zároveň rozšíri možnosti pre cykloturizmus a ekologickú dopravu medzi slovenským a maďarským regiónom. Most bude po jeho výstavbe v rámci udržateľnosti projektu spravovať 5 rokov štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).

Ten je hlavným prijímateľom financií z programu cezhraničnej spolupráce ITERRREG Slovensko-Maďarsko. Na pozícii prijímateľa je maďarský rezort stavebníctva a dopravy. Výška schváleného rozpočtu je 10,4 milióna eur, financovanie si štáty podelili 50:50.

Celková dĺžka diela je 2,43 kilometra a premostenie hraničnej rieky Dunaj  bude mať dĺžku 500 metrov, polovica z nej pôjde priamo nad vodou. V úseku od Bratislavy po pohraničnú obcec Sap bola v hre pre umiestnenie cyklomostu iba jedna lokalita, v nej sa nachádzajú malá vodná elektráreň Dobrohošť (v susedstve mesta Šamorín) a hať Dunakility.

„Bola to jediná možnosť ako prepojiť Malý Žitný ostrov s maďarskou stranou, aby to nebolo príliš dlhé, pracovalo sa s troma variantmi trasovania,“ priblížil pre ASB Karol Kažimír, riaditeľ technického a investičného úseku VV.

„Zavesený most nájdete v Komárne, ale ten je jedno pylónový, ale aj pylóny v tvare V na Dunaji nenájdete,“ konštatoval Ladislav Nagy, skúsený odborník z Dopravoprojektu s tým, že do hlavného poľa mosta sa zmestí až 2000 ľudí. V úzkom koryte Dunaja nebude pilier, ale v širšom koryte budú dva piliere ako opora.

Cyklolávka so závesnými lanami a bezpečnostným zábradlím.
Cyklolávka so závesnými lanami a bezpečnostným zábradlím. |

Riaditeľ oceľových konštrukcií Ingsteelu Branislav Filo povedal, že pracujú na príprave stavebnej jamy jednotlivých pilierov a zároveň na realizačnej dokumentácii, ktorú schváli investor. V júni predpokladá zhotoviteľ montáž mostných objektov.

V hornej časti stavby bude montovať oceľové pylóny, ktoré budú vo finále železobetónové. Po zmontovaní celého mostného objektu aktivuje závesný lanový systém,  na jeseň  zrealizuje železobetónovú spriahnutú dosku a rímsy. Položí asfaltový povrch a namontuje bezpečnostné prvky. Posledným krokom budú statické a dynamické skúšky cyklomostu.

Cyklomost Dobrohošť-Dunakility sa súčasťou medzinárodnej trasy EuroVelo 6. Slovensko sa tak napojí na medzinárodnú cyklistickú magistrálu, ktorá má 45-tisíc kilometrov cyklotrás. V bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves je už populárny Cyklomost slobody ponad rieku Morava do Rakúska.

Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť- Dunakility

Vodohospodárska výstavba, Ministerstvo dopravy a výstavby Maďarska
Investícia: 10,4 mil. eur (Program INTERREG SR- Maďarsko)
Projektový manažment: Regionálna rozvojová agentúra ISTER
Realizácia: 1.Q/2023 – 2.Q 2024