Nová alternatíva k rock and rollu!

Vahadlové (angl. rocker) ložiská a valčekové (angl. roller) ložiská, ktoré poskytujú lineárnu oporu mostnej konštrukcii a zároveň umožňujú otáčanie len okolo jednej osi, už nie sú najmodernejšími riešeniami ložísk – nové ložiská RESTON®CYLINDER od mageba teraz ponúkajú lepší výkon a nové funkcie.

Jednoosové rotačné vahadlové alebo valčekové ložiská už dlho zohrávajú významnú úlohu pri navrhovaní a konštruovaní mostov.

Vďaka povrchu cylindrického tvaru umožňujú kývavé alebo odvaľujúce sa pohyby a sú schopné uľahčovať veľké rotácie okolo jednej osi a zároveň prenášať veľké zaťaženie kolmo na túto os lineárne, pričom sú pôdorysne veľmi efektívne na rozdiel od „okrúhlych“ ložísk, ako sú RESTON®SPHERICAL (kalotové) a ­RESTON®POT (hrncové), ktorých hlavné časti sú v podstate také široké, aké sú dlhé.

Táto vlastnosť vahadlových a valčekových ložísk môže byť veľmi užitočná pri mostoch, ktorých horná stavba sa neotáča okolo pozdĺžnej osi a ak je priestor dostupný pre ložiská na opore obmedzený.

Avšak vysoké zaťaženia vznikajúce pozdĺž línie kontaktu medzi zakriveným vahadlovým alebo valčekovým prvkom ložiska a doskou ložiska, na ktorú tlačí, môže viesť k poškodeniu najmä styčných plôch, čo si následne vyžaduje opravu alebo výmenu ložiska.

Ložisko RESTON® CYLINDER typu MONO, ktoré je vyrobené s ťahovými čeľusťami na oboch koncoch, aby odolalo negatívnym prítlačným silám.
Ložisko RESTON® CYLINDER typu MONO, ktoré je vyrobené s ťahovými čeľusťami na oboch koncoch, aby odolalo negatívnym prítlačným silám.| Zdroj: mageba Slovakia

Radšej kĺzanie ako kývanie alebo kotúľanie

Aby sme sa vyhli vysokému namáhaniu, ktoré môže vzniknúť pozdĺž línie kontaktu, ložisko RESTON® CYLINDER nepoužíva na prenos síl a rotácií kývanie alebo rolovanie po rovnom povrchu, ale kĺzanie po zakrivenom povrchu.

Tým sa zaťaženie rozloží nie pozdĺž úzkeho pásu, ale na oveľa väčšiu plochu, ktorej veľkosť sa dá prispôsobiť. Preto na prenášanie vyšších zaťažení postačuje jednoducho zväčšiť dĺžku ložiska.

Klzné rozhrania nad a pod centrálnym rotačným prvkom sú vybavené vysokovýkonným klzným materiálom mageba ROBO®SLIDE, ktorý je dvakrát pevnejší ako PTFE a mnohonásobne odolnejší.

Pri konštrukcii ložiska RESTON®CYLINDER typu DUPLO je polomer horného klzného rozhrania plne nezávislý od polomeru spodného klzného rozhrania, čo umožňuje minimalizovať excentricity v smere priečnej osi ložiska – čo je výhoda, pretože môže byť veľmi dôležitá pri návrhu mosta.
Pri konštrukcii ložiska RESTON®CYLINDER typu DUPLO je polomer horného klzného rozhrania plne nezávislý od polomeru spodného klzného rozhrania, čo umožňuje minimalizovať excentricity v smere priečnej osi ložiska – čo je výhoda, pretože môže byť veľmi dôležitá pri návrhu mosta. | Zdroj: mageba Slovakia

Viacosové otáčanie

Na ďalšie zvýšenie užitočnosti a funkčnosti ložiska RESTON®CYLINDER vyvinula mageba verziu DUPLO, ktorá má dve zakrivené rotačné plochy, čím sa odlišuje od pôvodnej verzie MONO (popísanej vyššie).

Verzia ­DUPLO okrem toho, že je schopná prispôsobiť sa otáčaniu okolo akejkoľvek horizontálnej osi, nie je vystavená priečne excentrickému zaťaženiu, pretože otočný centrálny prvok zostáva vycentrovaný v zakrivených plochách, ktoré ho fixujú zvrchu a zospodu.

Grafický (explodovaný) pohľad znázorňujúci, ako ložisko RESTON® CYLINDER typu MONO umožňuje kĺzanie v smeroch x a y a otáčanie okolo osi y, pričom pri návrhu treba vo všeobecnosti zvážiť určitú pozdĺžnu excentricitu podopretého zaťaženia.
Grafický (explodovaný) pohľad znázorňujúci, ako ložisko RESTON® CYLINDER typu MONO umožňuje kĺzanie v smeroch x a y a otáčanie okolo osi y, pričom pri návrhu treba vo všeobecnosti zvážiť určitú pozdĺžnu excentricitu podopretého zaťaženia. | Zdroj: mageba Slovakia

Ložisko RESTON®CYLINDER „DUPLO“ tak môže v mnohých prípadoch predstavovať zaujímavú alternatívu k iným typom ložísk – najmä tam, kde sa uprednostňuje pozdĺžne tvarované ložisko pred „štvorcovým“.

Rovnako ako typ MONO, aj nové ložisko ­RESTON®CYLINDER typu DUPLO uľahčuje kĺzanie v smere x a y, otáčanie okolo osi y, no navyše (vďaka zakriveniu hornej klznej plochy) umožňuje otáčanie okolo osi x.
Rovnako ako typ MONO, aj nové ložisko ­RESTON®CYLINDER typu DUPLO uľahčuje kĺzanie v smere x a y, otáčanie okolo osi y, no navyše (vďaka zakriveniu hornej klznej plochy) umožňuje otáčanie okolo osi x. | Zdroj: mageba Slovakia

Zdroj: PR článok mageba Slovakia s.r.o.