ASB Články na tému

cyklodoprava

Nedostatočná sieť cyklotrás v Bratislave je dlhotrvajúcim problémom. V poslednom období to magistrát rieši značením nových úsekov, pričom asi najdiskutovanejším sa stala cyklotrasa na Vajanského nábreží. Odvážny krok mesta sa stretol s rôznymi reakciami laickej i odbornej verejnosti. Budovanie cyklotrás je však potrebné aj v ďalších častiach metropoly, na čo sme sa opýtali starostov a starostiek jednotlivých mestských častí.

Andrej Sárközi -

Vajanského nábrežie sa stalo pred niekoľkými týždňami miestom výraznej premeny. Magistrát hlavného mesta tu vytvoril cyklotrasy, aké v Bratislave nemajú obdobu. Od automobilovej dopravy sú fyzicky oddelené a ich šírka dosahuje až tri metre. Z tohto dôvodu boli výrazne obmedzené najmä autá, keďže cyklotrasy im jeden pruh vzali. Dnes sa projekt stretáva s viacerými protichodnými názormi, či už laickej alebo odbornej verejnosti.

Andrej Sárközi -

Projekt cezhraničnej spolupráce medzi Bratislavským krajom a regiónom Dolného Rakúska prináša svoje ďalšie ovocie. Čoskoro sa totiž začne s realizáciou ďalšieho cyklomosta ponad rieku Moravu, ktorý prepojí medzinárodnú trasu EuroVelo 13 Cesta Železnej opony s rakúskou národnou cyklotrasou KTM.

Predmetom článku je stavba Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 6 – úsek Púchov – Nosická priehrada a časť 1 – úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť kostru cyklodopravy na Považí, na ktorú sa budú pripájať ďalšie cyklotrasy, a to aj cezhraničného charakteru. Cyklomagistrála bude spájať významné body v rámci kraja, ako sú priemyselné parky, centrá sídiel a dopravné uzly.

O bezpečnosť a komfort ľudí, ktorí sa po meste radi presúvajú na dvoch kolesách, by mali dbať nielen samosprávy, ale i developeri. Architekt vysvetľuje, ako vo svojich projektoch k bicyklovaniu pristupuje spoločnosť YIT Slovakia.