Uvoľňovanie pevných častíc do ovzdušia počas spaľovania možno znížiť

Ako? Účinným riešením je filtrovanie.

Pri spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňujú pevné častice, ktoré sú škodlivé pre naše zdravie. Ide najmä o častice zo spaľovania pevných palív. Účinným riešením je filtrovanie a zachytávanie týchto častíc, ktoré zabraňuje ďalšiemu znečisťovaniu ovzdušia.

Dôvodov na filtrovanie spalín je niekoľko. Pevné častice obsiahnuté v spalinách sú menšie ako 0,1 μm, čo je pre predstavu až 1000-krát menej ako hrúbka ľudského vlasu. Keďže ľudský dýchací systém dokáže odfiltrovať len častice väčšie ako 2,5 μm, menšie častice sa dostávajú ďalej do pľúc a ciev, čo môže viesť k dýchacím problémom, astme alebo zápalom. Dlhodobé vdychovanie takýchto častíc môže poškodiť alebo zhoršiť ľudské zdravie. Filter pevných častíc odstraňuje veľké aj veľmi jemné častice, čím eliminuje zdravotné riziká a pomáha životnému prostrediu.

Filter pevných častíc

Toto zariadenie je vhodným riešením pri spaľovaní pevného paliva, najmä dreva. Filter dokáže znížiť množstvo častíc vypúšťaných do ovzdušia až o 95 %. Filter pevných častíc má v hornej časti integrovaný odsávací ventilátor, ktorý pomáha prúdeniu spalín v komíne, uľahčuje zapaľovanie a zabraňuje spätnému toku spalín do miestnosti. Bez ťahu spalinového ventilátora by sme boli odkázaní na prirodzený ťah komína, ktorý sa môže meniť v závislosti od teploty, vetra a atmosférického tlaku v ovzduší.

Filter pevných častíc ESP-10
Filter pevných častíc ESP-10 | Zdroj: ALMEVA EAST EUROPE

Okrem množstva skvelých funkcií má filter aj samočistiacu funkciu. Častice sa zachytávajú vo vnútri filtra ich elektrostatickým nabíjaním a usadzovaním na elektróde. Samočistiaca funkcia zabezpečuje spálenie určitého množstva častíc. Zvyšné častice sa privádzajú do komína a spaľujú sa, takže filter nie je potrebné čistiť ručne. Na zlepšenie funkcie zariadenia možno dodať aj čistiaci kus, ak predpisy príslušného štátu vyžadujú prístup kominára v hornej časti komína. Čistiaci kus sa inštaluje medzi komín a filter.

Filter od dánskej spoločnosti Exodraft je špeciálne navrhnutý na filtrovanie škodlivých, veľmi jemných častíc obsiahnutých v spalinách zo zariadení na spaľovanie dreva. Elektrostatický filter znižuje počet častíc o 95 %, najmä jemných a veľmi jemných častíc, a celkovú hmotnosť všetkých častíc o 70 až 75 %. Výsledky odzrkadľujú merania vykonané podľa nórskej normy NS3058, ktorá zodpovedá vonkajším podmienkam.
V prípade montáže filtra na komín možno použiť adaptéry špeciálne pre komíny z nehrdzavejúcej ocele a murované komíny.

Zdroj: ALMEVA EAST EUROPE

Výhody elektrostatického odlučovača EXODRAFT ESP-10
• zníženie emisií pevných častíc do ovzdušia na úrovni 95 %
• zníženie celkovej hmotnosti častíc ­vypúšťaných do ovzdušia na úrovni 70 až 75 %
• funkcia automatického čistenia (samočistiaca funkcia)
• integrovaný odsávací ventilátor
• k dispozícii v dvoch variantoch: nehrdzavejúca oceľ/čierna lakovaná oceľ

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou ALMEVA EAST EUROPE, a. s.
Foto: ALMEVA EAST EUROPE, a. s., iStock.com