Komínové striešky

Partneri sekcie:

Každý vie, čo je to komínová strieška, a dokáže si pod týmto pojmom nejakú predstaviť. No vieme, kedy použiť komínovú striešku a kedy nie?

Pokúsime sa objasniť používanie komínových striech.

Na začiatok je vhodné poznať štandardy. Podľa normy sa komínová strieška správne nazýva komínová hlava (STN 73 4201), ale my budeme používať zaužívanejší názov komínová strieška. Komínová strieška, a čo je dôležitejšie, jej materiál je bližšie definovaný vo výrobkovej norme (EN 16475-7+ A1 Komíny – Príslušenstvo. Časť 7: Dažďové striešky – Požiadavky a skúšobné metódy).

Tvar komínových striech býva dvojaký. Prvý predstavuje jednoduchá strieška s kónickým vrcholom, správne Meidingerova hlavica, pričom priemer hlavice má byť dvojnásobkom priemeru komínového prieduchu a odsadenie hlavice od ústia komínového prieduchu predstavuje polovicu priemeru komínového prieduchu. Druhým tvarom je Napoleon, v tomto prípade však tvar a rozmery nie sú ničím definované.

V prípade kondenzačných kotlov komínová strieška nesmie byť.

Komínové striešky sa používajú na obmedzenie prenikania dažďa do komínového prieduchu. Špeciálne baldachýny, tzv. zlepšovače ťahu, nebudeme ďalej spomínať, pretože v drvivej väčšine prípadov nepomáhajú. Komínové striešky sa umiestňujú na ústie komína. Jednou z ich vlastností je tlaková strata, ktorá nie je podstatná, ale jednoznačne negatívne ovplyvňuje prevádzku komína.

Meidingerova hlava
Meidingerova hlava | Zdroj: Almeva

Pri komínoch na tuhé palivo musí byť komínová vložka vždy odolná proti sadziam, ale tá istá komínová vložka je takmer vždy certifikovaná aj ako odolná proti vlhkosti. Z toho vyplýva, že akékoľvek zrážky, ktoré sa dostanú do komína, by nemali preniknúť cez stenu komínovej vložky a mali by sa časom odparovať z dymovodu.

V tomto prípade teda nie je bezpodmienečne nutné používať komínovú striešku. Pri vertikálnom dymovode s funkciou komína, naopak, komínová strieška musí byť, keďže takéto usporiadanie komína nemá neúčinnú výšku, v ktorej by sa mohli prípadné zrážky zachytávať. Tie by tak smerovali priamo do spotrebiča, ktorý by sa mohol poškodiť.

Strieška Napoleon na kondenzačnom kotle
Strieška Napoleon na kondenzačnom kotle | Zdroj: Almeva

Pri komínoch na spaľovanie kvapalných a plynných palív je predpísané, že komín musí mať odvod kondenzátu, preto sa všetky zrážky zachytávajú alebo priamo odvádzajú do kanalizácie.
Kondenzačné kotly sú špeciálnym prípadom zariadení spaľujúcich plynné palivá, ktoré majú veľmi nízke teploty spalín s vysokým obsahom pár.

Táto para zamŕza v mrazivom počasí na krytoch komínových dymovodov a môže spôsobiť, že ústie komína sa zablokuje ľadom zamrznutým na kryte dymovodu. Z tohto dôvodu sa na komínoch kondenzačných kotlov nesmú používať striešky.

Ak teda zákazníci požadujú striešku na komínový prieduch, treba im vysvetliť, že okrem zvislého dymovodu nie je potrebná a v prípade kondenzačných kotlov dokonca nesmie byť.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou ALMEVA EAST EUROPE, a. s.
Foto: ALMEVA EAST EUROPE, a. s.