Novodobé objekty potrebujú novodobé riešenia a individuálny servis

Servisná spoločnosť KLIMATREND spoločne so svojimi 4 pobočkami, dbá na kvalitu ovzdušia, ktorá sa týka aj vás.

Špeciálnou kategóriou, o ktorú sa za staráme sú medicínske zariadenia, kde je čistota prostredia viac ako dôležitá. Významným prvkom je pretlak vzduchu v čistých priestoroch – ordináciách, operačných sálach a kritických oddeleniach. Podstatou vzduchotechnického systému je zabezpečiť aby sa vzduch nedostal do priestorov, ktoré potrebujú byť naozaj čisté.

Ďalšou výnimočnou kategóriou sú plavárne, prípadne priestory s väčšou vlhkosťou vzduchu ako je bežné. Tu sa využíva napríklad vzduchotechnika pre vetranie a špeciálne tepelné čerpadlá pre odvlhčenie  priestorov riadené frekvenčnými meničmi, s viacnásobnou filtráciou.

Pri nákupných centrách je veľkou výzvou udržiavať čistotu ovzdušia a prispievať tak ku komfortu nič netušiaceho zákazníka. Fast foody alebo fajčiarske kaviarne produkujú veľa pachov a nečistôt, ktoré je potrebné od okolitého prostredia separovať-

Vo všetkom nám pomáha odbor vzduchotechniky, avšak samotná inštalácia zariadení nestačí. Pre správne a efektívne fungovanie zariadení je veľmi dôležité dbať na pravidelný servis.

Dnes už nie je novinkou že aj nové bytové priestory musia spĺňať istý štandard kvality ovzdušia, ktorý  zabezpečuje komfort a zároveň šetrí prevádzkové náklady. Samozrejmosťou je minimálne riadené vetranie, chladenie a vykurovanie, ktoré potrebuje každoročnú pravidelnú údržbu,

Vzhľadom na chystajúci sa plán obnovy Európy, ktorý počíta s obnovou viac ako 30 tisíc rodinných domov starších ako 10 rokov a zahŕňa aj zdroj tepla (tepelné čerpadlo) je teraz ten pravý čas myslieť na úsporné, ekologické a komfortné bývanie vo vašej nehnuteľnosti.

www.klimadodomu.sk

Zdroj: KLIMAK, s.r.o.