Drahé energie verzus prevádzkový komfort. Čo s tým?

O tejto problematike sme sa rozprávali s Marekom Vaškom, obchodným riaditeľom spoločnosti Klimak.

Marek Vaško
Obchodný riaditeľ Klimak Marek Vaško | Zdroj: Klimak

Európska únia prechádza v súčasnosti ťažkým obdobím v súvislosti s problémami ohľadne dodávok plynu a nastupujúcej energetickej krízy, ktorej bude čeliť. Ako sa táto skutočnosť prejavu v segmente, v ktorom ako spoločnosť pôsobíte – technického zabezpečenia budov ?

Zásadne sa tým zmení pohľad na potrebu systémov pre technické zabezpečenie budov. Teplo v objekte, v ktorom žijeme alebo pracujeme, je v našich klimatických podmienkach jedným zo základných predpokladov na chod našej krajiny.

Všetky TZB spoločnosti, zapojené do výrobného a dodávateľského reťazca musia spoločne zapracovať na tom, ako sa popasovať s obmedzeným objemom drahých energií na jednej strane a zabezpečením prevádzkového komfortu na strane druhej. Kľúčom je účinnosť, teda hľadanie odpovede na otázku, ako z čo najmenším vstupom vygenerovať dostatočný objem tepla alebo chladu (nezabúdajme na efekt otepľovania, ktorého dôsledkom je čoraz vyššia letná teplota).

V ostatných mesiacoch sme tak svedkami masívneho dopytu po technológiách, ktoré sú alternatívou k zemnému plynu, ide predovšetkým o tepelné čerpadlá, rovnako sa vo vyššej miere pracuje s rekuperáciou a so systémami merania a regulácie, ktoré optimalizujú prevádzkové náklady TZB systémov – teda vykurovať iba toľko, koľko je nevyhnutné v danom čase a v danom mieste.

Počas vášho pôsobenia na trhu toto nie je prvá kríza, ktorou ste museli prejsť. Akými riešeniami sa snažíte zmierniť negatívne dopady na fungovanie firmy tentokrát ?

Každá kríza je príležitosťou – covid pre sektor TZB znamená ohrozenie zdravého prostredia, t.j. developeri a prevádzkovatelia budov sa viacej zaujímajú, ako bezpečné systémy budú vetrať danú budovu tak, aby bol umožnený bezpečný pobyt v objekte, vyšší dôraz kladú naši klienti aj na servis týchto systémov.

Ekonomickým stimulom po covide je Plán obnovy, ktorý v nadväznosti na vyššie uvedenú súčasnú energetickú krízu iba urýchľuje prechod k modernejším technológiám. Takýto stimul je nevyhnutný krok v smerovaní TZB a stavebníctva všeobecne a to vzhľadom na veľmi zastaralé technológie.

Táto kríza nás preto skôr alebo neskôr donúti k výmene systémov vykurovania, vetrania poprípade chladenia v našich nemocniciach či školách a toto je jeden z pilierov, na ktorý sa v našej skupine Klimak zameriavame.

Aké kľúčové projekty máte aktuálne v realizácii ?

Tým tradičným pilierom sú vlajkové projekty slovenského developmentu, zo súčasného nášho portfólia spomeniem napríklad projekty Eurovea 2, Vydrica, Metropolis alebo investície v priemysle, napríklad pre skupinu Volkswagen.

Viac informácií o projektoch, na ktorých pracujeme komunikujeme na našej web stránke www.klimakslovakia.com.

Zdroj: Klimak

Akú vidíte prognózu vývoja na trhu TZB v najbližších rokoch ? Máte v úmysle rozširovať svoje portfólio služieb, ktoré aktuálne ako skupina ponúkate?

Trend, a to veľmi masívny, vidíme v segmente domácností v podobe prechodu z fosílnych zdrojov tepla na alternatívne zdroje a to tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách (navyše podporených dotačnými schémami ako sú SIEA a SAŽP).

S našim konceptom Klima do domu (www.klimadodomu.sk) tak rozširujeme našu prítomnosť na trhu cez otváranie ďalších pobočiek, rovnako v oveľa väčšom meradle zabezpečujeme samotné zariadenia, ktorých dostupnosť sa výrazne znížila, naše uvažovanie tak musí prejsť z mesačného módu na mód viacročného plánovania zdrojov a kapacít.

Ak spolu s našim partnermi zvládneme tieto obmedzenia na strane zdrojov, tak verím, že dokážeme zabezpečiť v domácnostiach nevyhnutný komfort.

Zdroj: PR článok KLIMAK, s.r.o.